Tuleb ju ilmselt paljudele tuttav ette, kuidas algul ollakse valmis pidevalt koeraga tegelema, aga esmase vaimustuse möödudes muutuvad jalutuskäigud järjest harvemaks ja tüütumaks ning neid tahetakse üha enam ikkagi vanemate õlule veeretada. Eks uus lemmik vajabki kogu perelt suurt pühendumust, järjepidevust ja kohusetunnet. Nii aitab lemmiklooma perre võtmine kindlasti ka lapse vastutustunnet kasvatada. On aga veel mitmeid põhjuseid, kuidas koer võib lapsele kasulik olla. Järgnevalt toome välja mõned neist.

Koertest ja lastest saavad sageli suured sõbrad. Veel enam, side nende vahel võib olla hoopis sügavam kui kahe inimese vaheline. Eriti kasulik on koera olemasolu siis, kui laps vaevleb mõne vaimse haiguse või probleemi küüsis – siis võivad koerad olla ideaalne viis, kuidas raskustega toime tulla.

Parandab sotsiaalseid oskusi

Mitmed uuringud on näidanud, et lastel, kes kasvavad üles koos koertega, on sageli paremad sotsiaalsed oskused kui neil, kellel koera pole. Koerad õpetavad neile austust, jagamisoskust ja empaatiavõimet. Nii võib juhtuda, et koeraga suhtlemine parandab ka lapse üldist suhtlemisoskust ja tema hirmud teiste inimestega vestlemise ees kaovad.

Vaimne tugi

Erinevalt vanematest, õpetajatest ja teistest olulistest inimestest lapse elus ei ole koerad kriitilised ega anna käske, millest juhinduda. Koerad ka ei kritiseeri inimese tegusid – see on miski, mida tõenäoliselt paljud lapsed ihkavad. Sageli saab lemmikust isegi lapse usaldusisik – keegi, kellele saab jagada kõiki oma mõtteid ja tundeid, kui tundub, et keegi teine ei kuula ega mõista.

Koer aitab kindlasti ka vähendada lapse hirmu eraldumise ees, mida paljud lapsed vanemate eemalolekul tunnevad. Armastus ja seltskond, mida koerad lastele jagavad, aitavad kujundada lapse positiivset minapilti ja annavad enesekindlust.

Aitab aktiivsus- ja tähelepanuhäirega lapsi

Aktiivsus- ja tähelepanuhäirega lastel on sageli ülemäära energiat, mis võib esile kutsuda agressioonihooge, sest kõik nende sisemus on justkui kokkusurutud spiraalvedru, mis on valmis end sirgu lööma. Kui arvestada siia juurde veel keskendumisraskused ja potentsiaalne pilkamine klassikaaslastelt, võib olla lapsel selle kõigega liiga raske toime tulla.

On nähtud, et koerad aitavad hüperaktiivseid lapsi rahustada – nende kohalolek ja õrn suhtumine mõjuvad lapsele hästi, tagades nii füüsilise kui ka vaimse rahulolu. Koos mängimine tugevdab mõistagi lapse ja koera vahelist sidet, samal ajal aitab mõlemal osalisel oma üleliigset energiat vähendada.

Aktiivsus- ja tähelepanuhäirega lapsel soovitatakse hommikul koeraga jalutada või temaga niisama väljas aega veeta. See tagab parema hapnikuvoolu ajju, mis omakorda parandab keskendumisvõimet kogu päeva vältel.

Autistlike laste suur sõber

Nagu on öelnud Pris Taylor, ei ole paljud autistlikud lapsed võimelised teiste inimestega kontakti looma, küll aga tekib neil kergesti side koertega. Tõepoolest, koerad on autistidest lastele ääretult suureks abiks, hoolimata sellest, kui tugevad või nõrgad nende autistlikud jooned on. Näiteks on teraapiakoerad treenitud ära tundma ja leevendama närvivapustust. Nad oskavad lohutada ja rahustada nii, et laps ei tunneks end ülekoormatuna ja suudaks end kiiremini rahustada.

Paljud autistlike tunnustega lapsed suudavad hoopis kauem keskenduda, kui nendega viibib ühes ruumis koer. Tõsiasi, et koer suhtleb sõnadeta, paneb suhtlemisraskusega lapsi tundma, et neid aktsepteeritakse ja mõistetakse.

Kui lapsel on juba koeraga side tekkinud, paranevad tõenäoliselt ka sotsiaalsed oskused teiste inimestega suhtlemisel. Sellegipoolest mõjub edaspidigi koera kohaolek neile tavaliselt rahustavamalt kui inimeste lähedus. Veel enam, koerad mõjuvad hästi lapse aistingutele – meeldib ju näiteks autistlikele lastele pehmeid asju puudutada ja silitada.

Nii võib saada koerast lapsele asendamatu kaaslane – keegi, kes suunab, abistab ja mõistab. Eriti kasulik on koer autistlike joontega või aktiivsus- ja tähelepanuhäirega lastele. Küll aga tuleb ka kasuks juhtudel, kus laps on lihtsalt arg või tal on raske inimestega kontakti luua. Väga toredad kaaslased on koerad ühtlasi lastele, kellel tekib seletamatu eraldumishirm, kui vanemad kodust lahkuvad. Võib ju loota, et ehk on ka hoidjatädidel lihtsam lapsega kohaneda, kui neile on abiks üks vahva karvane lemmik.

Allikas: dogowner.co.uk