ikaaegse aretuskogemusega labradori retriiverite kenneli My Brand omanik Haita-Maarit Zahharov räägib lähemalt, mis töö ja raha selle "äri" taga tegelikult on.

Tõukoera hind kujuneb väga paljude kulutuste koosmõjul. Koerakutsika hinna kujunemisel mängivad rolli kõik need järgmised kulutused:

  • kulutused, mis on tehtud koera aretuskõlbulikkuse tõendamiseks;
  • kulutused, mis eelnevad pesakonnale;
  • kulutused, mis kuluvad sündinud pesakonna peale
  • kulutused, mida ei saa rahas mõõta

Keskendume siin artiklis esimesele kulugrupile. Mis kulutused tuleb kasvatajal teha selleks, et tõendada, et antud koer on üldse aretuskõlbulik, tõendada, et antud koer võib kutsikad saada?

Allolevad hinnad on välja toodud kenneli My Brand labradoride näitel. Need on välja kalkuleeritud kasvataja Haita-Maariti oma kogemuse põhjal. Pane tähele, et vajaminevad uuringud ja nende hinnad sõltuvad ka tõust. Väljaminekud on väiksemate koerte puhul tihti madalamad ning suurte koerte puhul kõrgemad. Samuti on hinnad pidevas kõikumises, kuid suurusjärk, mis koera peale kulub, püsib aastate lõikes enam-vähem stabiilsena.

  • Düsplaasiauuringud - puusad ja küünarliigesed, röntgenpilt ning Eesti Kennelliidu ametlik hinnang tulemustele - 210 €
  • Silmauuringud, mida tuleb korrata 12-24 kuu tagant - 60 €
  • Erinevate haiguste geenitestid (EIC, prcd-PRA, HNPK, DM, Cystinuria, CM, pikakarvalisus, dilute, jne) - iga test eraldi 38-172 €
  • Näitusehinded – paljudel tõugudel on aretusnõuetes kirjas näitusehinnete olemasolu vajalikkus, sest näitused on koht, kus kohtunik annab hinnangu koera vastavusele tõu standardile. Näitusele registreerimiste hind Eestis on soodsatel tingimustel umbkaudu 35€ ja hilisemal registreerimisel võib see olla kuni 100€ näituse kohta. Sinna juurde peab aga arvestama veel reisikulud näitusele ja tagasi (bensiin, hotellid, jms)
  • Tõuomased katsed – mõnel tõul on katsetulemus kohustuslik, et vältida ebatüüpilise närvikava, argade või agressiivsete koerte jõudmist aretusse. Katsetele registreerimise hinnatase on samaväärne näituste omaga, ent katseteks ettevalmistumine tähendab ka eelnevaid pikaajalisi treeninguid ja nendega seotud kulutusi. 35-100€ on registreerimine, sinna lisandub ka transport

Kõik need summad on suur investeering, mille paneb iga vastutustundlik kasvataja oma tulevasse aretuskoera. See on alles esimene kulugrupp (kulutused, mis tehakse koera aretuskõlbulikkuse tõendamiseks). See ei garanteeri kasvatajale pesakonda. Need kulutused on vajalikud selleks, et koera aretuskõlbulikkust hinnata. Kasvataja ei tea, kas see koer iialgi ka pesakonna saab.

On arusaadav, et kutsika hind võib esmapilgul tunduda üsna krõbe, kuid kutsikate kasvatamine on väga kulukas hobi, millest tulu oodata ei ole.

Siinkohal ei ole eraldi välja toodud kulutusi, mis kuluvad ühe koera ülalpidamise peale. Kasvataja jaoks on aretuses kasutatavad koerad ka armastatud perelemmikud. Koerad on pereliikmed, kes elavad sama katuse all, kellele tagatakse igal juhul kõrgkvaliteetne toit, vajalikud vaktsiinid, parasiiditõrje, ravikulud, koolitused, treeningud, vajaminev varustus jms.

Keskmise ülalpidamiskulu hindamiseks viis Haita-Maarit oma kutsikaomanike peal läbi küsitluse. Tema eesmärk oli uurida, palju omanikel oma koera peale igakuiselt raha kulub. Analüüsitulemustest selgus, et selleks kujunes ülekaalukalt 100-150€ kuus.

See on püsikulu, mis läheb ühe koera peale ühes kuus, sõltumata sellest, kas koera kasutatakse ka aretuseks või mitte. Kui aga kennelis on näiteks 5 koera, tähendab see 500-750€ igakuist kulu ka ilma igasuguse aretustegevuse ehk terviseuuringute, näitusekulude või geeniuuringuteta.

Kutsika hinna sees on palju enamat, kui see, mis pealtnäha välja paistab. On arusaadav, et kutsika hind võib esmapilgul tunduda üsna krõbe, kuid kutsikate kasvatamine on väga kulukas hobi, millest tulu oodata ei ole.

Kui omaniku jaoks algab lugu äsja koju saabunud kutsikast, siis kasvataja jaoks tähistab see terve ja lõbus paarikuune kutsikas aasta(kümne)te jagu tehtud tööd, planeerimist, proovimist, pettumist, uuesti üritamist.

"Kasvataja vaatab sinu koera ja näeb temas tema vanaisa kehaehitust, viimaste generatsioonide proportsioone, ema kõrvade asetust, pesakonnakaaslaste liikumisviisi ja ja isa temperamenti. Kasvataja rõõmustab, et tal õnnestus selles kutsikas parandada tema vanemate vead või tuua välja sellele liinile iseloomulikud tüüpilised omadused. Hõiskab, kui su koer läbib puhtalt terviseuuringud ja temast kasvab tore kaaslane sulle ja sinu perele," kirjutab Haita-Maarit oma kenneli kodulehel.

Pühendunud kasvataja eest, kes on alati vaid telefonikõne kaugusel ja kutsika eest, kes on terve ja elurõõmus, on igaüks nõus maksma kõrgemat hinda. See on kutsikas, kes on armastatud ja hoitud. Kutsikas, kes on üles kasvatatud turvalises ja õnnelikus keskkonnas. Kutsikas, kes on valmis minema uude koju.