Murduvad puud ja tuuleiilide poolt lendu paisatud oksad ning muu praht kujutavad lisaks inimestele ohtu ka loomadele. Kindlasti tuleks kriitilise pilguga üle vaadata loomadele kaitset pakkuvad varjualused ja tagada, et puud ning muud suuremad esemed neile peale ei saaks kukkuda. Kui õues on väga tugevad tuuleiilid, on mõistlik lemmikloomad toas hoida.

Vaata kriitilise pilguga üle loomadele kaitset pakkuvad varjualused ja veendu, et koerakuudile ei saaks tugeva tormituulega ükski puu ega suurem ese peale kukkuda.

„Lääne-Eesti saab ilmataadi käest vast kõige rohkem sugeda ja seda tõestas ka eilne päev“, ütles Loomapäästegrupi Saaremaa piirkonnajuht Marge Kaju ja lisas, et Pärnumaa loomaomaniku väide, et torm tuli ootamatult, ei pea paika. „Mees lootis lihtsalt, et tuul muudab suunda, aga seda ei juhtunud ning seetõttu jäidki ta veised tõusvasse merevette lõksu. Puhas laiskus, mugavus ja hoolimatus! Ei muud!“

Ka põllumajandusloomad on ohus

Loomapäästegrupp palub talunikel tagada, et ka põllumajandusloomad saaksid tormi eest varjuda ning ennetada nende murduvate puude alla jäämist. Rannikul elavad inimesed peavad kindlasti jälgima, et tõusuvesi ei ohustaks nii õues, kui lautades olevaid loomi.

Koerakuut peab Eestis kehtiva määruse kohaselt olema vee- ja tuulekindel. Ka koera magamisase peab asetsema maapinnast nii palju kõrgemal, et sinna mitte mingil juhul ei saaks koguneda vesi.

Hoidke oma loomadel silm peal!