Loomapäästegrupi hinnangul jääb Eesti soomlastest saja valgusaasta kaugusele maha ja see vahe suureneb, sest meie õiguskaitseorganid kaitsevad pigem „asja“ omanikku kui kuriteo- või väärkohtlemise ohvriks langenud looma.

Helsingi loomapolitsei hakkab tegema tihedat koostööd loomaarstide ja loomakaitseorganisatsioonidega. Loomade vastaseid kuritegusid uuriv grupp saab olema keskkohaks ja ühenduslüliks kõikidele, kas vajavad asjatundlikku abi loomadega seotud küsimustes. Helsingi loomapolitsei julgustab inimesi teada andma kõikidest juhtumitest, milles kahtlustakse, et loomi on väärkoheldud.

„Soomlased on tublid ja muu maailm areneb ka loomakaitse valdkonnas, aga Eesti õigussüsteem teeb täistuuridel vähikäiku, kui asi puudutab väärkoheldud või tapetud loomi-linde! See on karm fakt, millega väga paljud kodanikud on kokku puutunud, mitte emotsionaalne tühijutt nagu meie elu edendajad suvatsevad öelda,“ sõnas peaaegu 12 aastat loomakaitsega aktiivselt tegelenud Loomapäästegrupi juht Heiki Valner.

„Pärast Riigikohtu lahendit, millega tunnistati hinnalise tõukoera mürgitamisjuhtum looma suhtes mittejulmaks teguviisiks ja tühiseks ulakuseks, politsei praktiliselt ei alusta enam ühtki kriminaalmenetlust, viidates just sellele lahendile! Seetõttu inimesed nn „loomaküsimustes“ enam riigivõimu ei usaldagi. Aina rohkem pöördutakse mittetulundusühingute poole, sest politseilt või Veterinaar- ja Toiduametilt, kellel on seadusest tulenev kohustus loomade vastaseid väär- ja kuritegusid uurida, abi ei saada. See on väga ohtlik situatsioon, sest riigivõimult abi saamata, võivad nii mõnedki inimesed võtta kohtumõistmise enda kätte ja taolisi juhtumeid oleme aastate jooksul ära hoidnud kümneid,“ lisab Valner.

Helsingi loomapolitsei prioriteedid on:

  • Loomakaitseseaduse rikkumised ja loomade vastased kuriteod
  • Loomade transpordiga seotud rikkumised
  • Jahiseaduse rikkumiste tuvastamine ja uurimine
  • Loomade salakaubaveo takistamine (koostöös tolliametiga)
  • Loomade põhjustatud inimestevaheliste konfliktide lahendamine
  • Koerakuutide ja – ja aedikutega seotud rikkumised
  • Loomapidamiskeeldu eiravate kodanike vastutusele võtmine

Neljapäeval tähistab kogu planeet „Ülemaailmset loomade päeva“ ja väga palju tehakse juttu teiste liikide tõhusama kaitsmise vajadusest. Eestis toimuvad kevadel parlamendi valimised. Paraku erakondade valimisprogrammides loomade heaolu ja kaitsmise vajadust väga palju ei mainita. oomapäästegrupp palub kõikidel loomasõpradel hästi järele mõelda, keda nad valivad, sest iga rahvas väärib oma juhte ja praegu on just inimeste endi teha, keda nad tahavad Riigikogus näha.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid