Muuga piiripunktis toimunud 2018. aasta parimate koerajuhtide ja teenistuskoerte aastalõpu tunnusüritusel õnnitles ja esitles iga teenistuskoeri omav ametkond oma parimaid. Sisekaitseakadeemia politsei- ja piirivalvekolledži teenistuskoerte koolituskeskuse juht Jüri Pajusoo sõnul on teenistuskoerte ümarlaua kokkukutsumise eesmärgiks väärtustada koerajuhtide ja teenistuskoerte igapäevatööd ning valdkonda üleüldisemalt.

„Koerateenistuse organiseerimine on rahaliselt kallis ja keeruline. Teenistuskoer on nii töövahend, paljudel juhtudel ka erivahend, mille kasutamine on seadusega reguleeritud, ent samas on ta ka asi, mida saab osta, müüa ja maha kanda. Ning lõpuks on ta armastatud pereliige ja lemmikloom, kes teenistusest lahkudes jääb koerajuhi juurde oma elupäevade lõpuni,“ selgitas Pajusoo. „Sellise küllaltki keeruka ameti valinud inimesi ning nende teenistuskoeri tuleb igal juhul tunnustada, et sära silmades ei kustuks ja et ka tulevikus oleks ametnikke, kes soovivad enda kõrvale teenistuskoera appi,“ lisas ta.

Maksu- ja Tolliameti tollikontrolli tehnoloogia juhtivspetsialisti Piret Tinkuse sõnul on teenistuskoertel ameti töös oluline roll, et takistada salakauba ning keelatud ainete riiki sissetoomist ja levikut. „Kuigi kõigil meie teenistuskoertel on sellest aastast ette näidata hulgaliselt avastusi, siis 2018. aasta MTA parimateks koerajuhtideks valisid kolleegid Janar Männiste ja tema tollikoer Tedi, kelle koostöö on olnud märkimisväärne ning Urve Karu ja tema spanjel Steffi, kes on juba 11 aastat aidanud kaitsta ühiskonda,“ üles ta.

Ametkondade parimad koerajuhid ja teenistuskoerad:

• Justiitsministeeriumi vanglateenistus – Viru Vangla järelevalveosakonna valvur Jaanika Piir ja teenistuskoer saksa lambakoer Rayntes Kartago.

Jaanika ja Kartago on tugev K9 tiim, kelle töö tulemusel on Viru vangla turvalisem koht. Nende valimisel 2018. aasta parimateks said määravaks head saavutused nii teenistuses kui ka võistlustel. 2018. aastal tuvastasid nad koos kolmel korral keelatud aine, ühel korral pakist ja kahel korral inimese küljest. Lisaks on Jaanikal ja Kartagol ette näidata head tulemused võistlustelt: Narkokoerte XI kutsemeisterlikkuse võistlustel saavutas tiim I koha kuulekuses ning II koha ruumidest otsimises.

• Maksu- ja Tolliamet – Lõuna tollipunkti koerajuht Janar Männiste ja tollikoer labrador Holsten Ted.

Janar on töökas, kohusetundlik ja edasipüüdlik tolliametnik, kes koos narkokoer Tediga moodustavad suurepärase meeskonna. Nende tööülesanneteks on tollikontrolli teostamine, et avastada narkootiliste ainetega seotud õigusrikkumisi.

Janaril ja Tedil on ette näidata töövõite nii Lõuna tollipunktis, kui ka koostöös teiste MTA üksustega. Ühise töötulemusena on avastatud sel aastal kokku 525 g marihuaanat, 140 g kokaiini ning 150 g kristalset MDMAd (ecstasyt). Lisaks narkootiliste ainete avastamisele on Janaril väga head tulemused teiste salakaupade avastamisel ja nendega seotud rikkumiste tõkestamisel.

• Politsei-ja Piirivalveamet – Rakvere politseijaoskonna juhtivkoerajuht komissar Raul Bamberg ja teenistuskoer belgia lambakoer Mecberger Onni, hüüdnimega Nacho.

Raul ja Nacho on koos üles leidnud ning kinni pidanud mitmeid kurjategijaid, samuti aidanud leida eksinud inimesi. Ka on Raul ja Nacho teinud tööd koos sõjaväepolitseiga, avastades mitmeid leide sõjaväeosades. Koostöös Keskkonnainspektsiooniga on teenistuskoera abiga leitud röövpüüdjaid ja asitõendeid jäljelt.

• Päästeameti demineerimiskeskus – Piret Gross ja teenistuskoer saksa lambakoer Estrellest Dragon Doore.

Piret on üles näidanud eriti silmpaistvat, hoolivat ja kohusetundlikku suhtumist oma töösse, olles ise koos teenistuskoeraga teistele koerajuhtidele suureks eeskujuks. Demineerimise valdkonnas on raske välja tuua üht-kaht märgilise tähtsusega sündmust, mis tõstaks esile koerajuhi konkreetseid saavutusi. Pigem on meie tegevused ennetavad ja seeläbi ülisuuri õnnetusi ärahoidvad. Piret on koerajuht, kelle peale saab alati loota, mis aga tähendab, et töö on igal juhul tehtud parimal võimalikul viisil.

• Kaitseväe sõjaväepolitsei – veebel Martin Siht ja teenistuskoer saksa lambakoer Bruno Saules Vilkas.

Martini teenistusülesandeks sõjaväepolitseis on erinevate julgestusülesannete toetamine. 7-aastane isane pommikoer Bruno on aga esimene Eesti Kaitseväe teenistuskoer, kes on teenistuses juba viis aastat. Bruno ülesandeks on teha pommikontrolle erinevatel objektidel kõrgete külaliste visiitide ajal. Lisaks lõhkeainetele suudab Bruno leida ka relvi. Aastatel 2014-2018 on erinevatel riigivisiitidel ning suurüritustel Bruno abiga tehtud 364 pommikontrolli, nagu näiteks USA Presidendi visiit, Saksamaa Liidukantsleri visiit, Prantsusmaa Presidenti visiit, lisaks iga-aastane Eesti Vabariigi aastapäeva paraad, võidupüha paraad jne.