Koprad on tuntud oma tammiehitamise oskuse poolest. Neid peetakse olulisteks ökosüsteemi muutjaliikideks ja nende elutegevusi jälgi on silmanud paljud looduses liikujad. Vähestel aga on neid õnnestunud oma silmaga näha.

Kopra poolt langetatud puu.

Euroopa kobras, kes Eesti metsades tegutseb, on Eesti suurim näriline, Euroopas aga okassea järel suuruselt teine näriline. Kobras kaalub umbes 13–35 kg ja on 73–135 cm pikk. Koprad on poolveelise eluviisiga, mistõttu on nende tagajalgadel ujulestad.

Oma kodu rajavad nad järve või jõe kaldale, kus leidub pehme puiduga lehtpuid ja põõsaid. Ka rohttaimestik on oluline, sest see on kopra põhitoiduks. Tammidel, mida koprad ehitavad on looduses oluline roll. Need märgalad pakuvad elupaika veelindudele, kudemiskohti konnadele ja kaladele ning jahialasid pisikiskjatele. Kobrast peetakse üheks kõige lihtsamaks ja odavamaks lahenduseks mingi ala taastamiseks. Ka Eesti looduses on sellel närilisel väga oluline roll. Ta tagab loodusliku mitmekesisuse.

Allikas: Wikipedia