«Oleme juba alustanud tööd parema plaani elluviimiseks, et karusloomafarmide teemaga uues riigikogu koosseisus jätkata. Senised arutelud pole arvesse võtnud karusnahatööstuse huvisid,» sõnas loomakaitse organisatsiooni president Kristina Mering, lisades, et uus eelnõu peaks sisaldama läbimõeldud üleminekumeetmed karusloomafarmeritele ja farmi töötajatele.

Lisaks detailsele üleminekuplaanile tuleks loomakaitseorganisatsiooni sõnul arutada ka võimalikke toetusi seoses kuludega, mis keelustamisega kaasnevad. «Karusnahatööstuses palgal olevad paarkümmend inimest peaksid kindlasti riigi toel saama ümberõppevõimalused, et tööturul edukalt jätkata,» kommenteeris Mering.

«Päeva lõpuks on oluline välja tuua tendents, et teema tähtsus kasvab nii tavakodanike kui ka riigikogu liikmete hulgas, mis saab tähendada vaid seda, et ühel päeval see loomasõbralik otsus ka jõustub,» märkis loomakaitsja lõpetuseks.

Loomakaitseseaduse ja looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu tagasilükkamise poolt hääletas täna esimesel lugemisel 28 rahvasaadikut, seadusemuudatust toetas 25 saadikut ning üks riigikogu liige jäi erapooletuks.