Käes on kevad ja sellega seoses hakkavad inimesed aedades prahti põletama. Eesti Metsloomaühing palub väga, et enne tiku tõmbamist inimesed veenduksid, et okste või heina sees ei oleks peidus ühtegi elusolendit. Seal võib magada siilike või peita end mõni hiir. Samuti võib lehehunnikus olla linnupesa, kus sees on juba ka munad.

Kõige parem viis veendumaks, et seal kedagi ei ole, on tõsta prahihunnik teise kohta, sest esialgsel vaatlemisel ei pruugi pisinärilisi isegi näha! Inimese lähedust tajudes peidab metsloom, ja ka osad linnuliigid, end sügavale okste või heinte sisse ja nii võivadki nad kahjuks märkamata jääda.

"Paneme südametunnistusele, et kui oma aias prahti põletada, peavad olema kindlasti täidetud ohutuseeskirjad! Tulekahju avastamisel teatama sellest viivitamata Euroopa ühtsel hädaabinumbril 112. Kulu põletamine on Eestis aastaringselt seadusega keelatud ja rahatrahviga karistatav tegevus," toonitab Eesti Metsloomaühing.

Olgem ettevaatlikud!