Looduses püherdavad elevandid parasiitide peletamiseks ja naha niiskuse säilitamiseks mudas ja savis. Loomaaiad võimaldavad loomadele neid liigiomaseid tegevusi ka tehistingimustes – Tallinna loomaaia elevandid Fien, Draay ning Carl püherdavad suvel õues nii liivas, savis kui turbavannis, talvel saavad loomad nahahooldusega tegeleda ka siseruumides.

Loomade treenimine suurendab nende heaolu ja tugevdab inimese-looma suhteid. Samuti pakub see loomale suuremat kontrolli oma elu üle ning mõjub nii psühholoogiliselt kui füüsiliselt soodsalt. Erinevalt tsirkusest ei treenita loomaaialoomi ebaloomulikke trikke sooritama, vaid selleks, et parandada nende füüsilist vormi ja soodustada nende liigiomast käitumist. Kaasaegsed loomaaiad treenivad loomi ka selleks, et muuta talitamis- ja veterinaarprotseduurid loomadele lihtsamaks ja stressivabamaks. Sealjuures ei motiveeri looma mitte hirm, vaid ülesande lahendamise eest saadav preemia. Iga loom eelistab preemiaks saada midagi erinevat.

Tallinna Loomaaed

Kommenteeritud tegevuste kava:
• laupäeval kell 12 – elevantide pesu ja spaaprotseduurid
• pühapäeval kell 12 – ninasarvikute pesu ja treenimine

Aprillikuu igal pühapäeval saab loomaaias kommenteeritud tegevuste raames tutvuda lõvide ja jääkarudega, näha nende toitmist ning seda, kuidas loomad endale uusi “mänguasju” saavad.

Loomaaia loomadel puuduvad samasugused füüsilised ja vaimsed võimalused nagu on nende liigikaaslastel vabas looduses. Nad ei pea otsima toitu, põgenema kiskjate eest ega kaitsma oma territooriumi. Ilma tegevuseta, mis sunniks loomi kasutama oma meeli, võib tehistingimustes elavatel loomadel “igav hakata”, mis võib põhjustada käitumishäireid. Loomuliku käitumusliku repertuaari esile kutsumiseks on oluline pakkuda loomadele nii vaimselt kui füüsiliselt rikastavaid tegevusi, mis stimuleeriks nende meeli ning hoiaks ära ebanormaalse käitumise.

Keskkonna rikastamine on süstemaatiline protsess, mille käigus luuakse loomadele väljakutsuv keskkond, et rahuldada nende sotsiaalseid, füüsilisi ja vaimseid vajadusi. Keskkonna rikastamise läbi muudetakse loomade elukeskkonda selliselt, et see innustaks neid tegema valikuid, kutsuks esile liigiomast loomulikku käitumist, esitaks vaimseid väljakutseid, julgustaks loomi rohkem liikuma ning suurendaks seeläbi nende üldist heaolu. Lisaks, pakkudes keskkonna rikastamise läbi loomadele valikuvõimalusi, annab see neile teatava kontrolli oma elukeskkonna üle ning hoiab ära frustratsiooni ja stressi tekkimise. Samuti, mida aktiivsemaks muutuvad loomad, seda huvitavama kogemuse saavad ka loomaaia külastajad.

Kommenteeritud tegevuste kava aprillis:
• pühapäeval kell 13 – lõvide toitmine ja keskkonnarikastamine
• pühapäeval kell 14 – jääkarude toitmine ja keskkonnarikastamine

Üritustel osalemine on talviselt soodsa loomaaia piletiga. Kassad suletakse kell 17. Loomaaed on jalutamiseks avatud kella 19-ni.