Kui patrull sündmuspaika jõudis, siis oli koer juba rihma otsas, kohal oli ka politsei, kes oli omakorda kohale kutsunud Varjupaikade MTÜ koerapüüdja. Kahjuks oli avaldaja selleks hetkeks juba lahkunud. Koeraomanik, noor naine oli tugevas joobes ja käitus väljakutsuvalt ning agressiivselt. Koer, umbes 1,5-aastane saksa lambakoer, ei olnud korrakaitsjate hinnangul agressiivne, küll aga oli ta segaduses ning purjus naisega edasi-tagasi liikudes pääses uuesti rihma otsast lahti. Kuna agressiivne naine rikkus avalikku korda, siis oli politsei sunnitud ta kainenema viima. Naisega koos olnud mees viis koera sündmuskohalt minema.

Mupo tuletab meelde, et vastavalt Tallinna linna koerte ja kasside pidamise eeskirjale ei tohi koer viibida avalikus ruumis ilma rihmata, olgu tegu kui tahes leebe või kuuleka koeraga. Ka kõige kuulekam koer võib käituda ootamatult ja mitte alluda omaniku käskudele.

"Seda oleme oma praktikas varem korduvalt näinud ja kogenud. Mis puudutab aga joobes koeraomaniku käitumist, siis siin räägib video iseenda eest. Alkohol ja loomapidamine aga kindlasti kokku ei sobi, seda enam, et tegemist oli alles arenemiseas noore loomaga, kes on välistele mõjuritele eriti vastuvõtlik. Iga trauma võib hilisemas eas väljenduda agressiivsuses ja siis on seda välja ravida juba raske."

Avalike suhete peaspetsialist Meeli Hunt kommenteerib juhtunut järgmiselt:

Teate edastas 112-le pealtnägija, kelle sõnul koer ründas möödujat. Kinnitamata andmetel oli selleks üks turist, kes oli aga politsei ning mupo kohale jõudes juba lahkunud. Seega täpsem info, mis kohapeal juhtus, meil puudub.

Noor naine korrakaitsjate nõuannetele ei allunud. Karjus ebatsensuurseid väljendeid nagu näiteks: "Te olete täiesti lollid! Kas teil midagi muud teha pole – minge püüdke tänaval joodikuid ja narkomaane. Andke mu dokument tagasi, raisk! Te ajate mind jooma" jne. Meie videomaterjalist on näha tema suhtumine ka varjupaiga töötajasse ja tema sõnakasutus.

Koer ei olnud agressiivne, aga koerte puhul ei oska käitumist ette prognoosida, sellest ka korrakaitsjate otsus püsida kaugemal ning looma mitte ärritada. Naine ütles ühes videolõigus, et loom kaitseb teda.

Nagu politsei mupo inspektorile ütles – kõik laheneks rahulikult, kui naine koeraga lahkuks. Naine seda paraku ta ei teinud, vaid tuli korrakaitsjate juurde verbaalse rünnakuga ja vähe puudus käsikähmlusest.