Eesti Loomakaitse Selts soovitab kanamune ostes jälgida pakendil olevat märgistust, et teada saada, millisest tootmisviisist munad pärinevad. A-klassi ehk inimtoiduks mõeldud munadel on tootjakood, mille esimene number tähistab pidamisviisi: 0 – tunnustatud mahemunad; 1 – vabalt peetavate kanade munad; 2 – õrrekanade munad; 3 – puuris peetavate kanade munad.

Vabalt ja mahedalt peetavate kanade mune müüvad nii ökopoed kui ka mitmed laiema valikuga toidukauplused.