Kahe päeva jooksul peamiselt Sonda, Iisaku, Avinurme ja Oonurme ümbruses toimunud seire eesmärk oli Keskkonnaagentuuri poolt loodud lendorava elupaikade mudeli alusel kontrollida lendorava esinemist tulundusmetsas. Selleks kontrolliti lendorava teadaolevate elupaikade läheduses olevaid alasid, kus leidub liigile elupaigaks sobivaid vanemaid haabasid.

Lendorava esinemist kontrollitakse tegevusjälgede järgi. Seirealal liiguti ühe haava juurest teise juurde ning kontrolliti, kas puutüve jalamil või selle ümber maapinnal on lendorava ekskremente. Kokku kontrolliti üle 103 eraldist 303 hektaril. RMK looduskaitseosakonna elurikkuse ja seire spetsialist Margus Pensa sõnul on leid Sonda külje all eriti tähelepanuväärne, sest see nihutab lendorava teadaoleva levila piire 600 meetrit põhja poole.

Euroopa Liidus leidub lendoravat praegu ainult Eestis ja Soomes. Eestis on lendorava levila 20 sajandi jooksul drastiliselt kahanenud ja kunagi üle kogu Mandri-Eesti levinud liiki leidub nüüd vaid Alutagusel, kus teadaolevaid asustatud elupaiku on 40 ringis.

Leitud uute elupaikade info edastati Keskkonnaametile, kes otsustab uute püsielupaikade moodustamise või olemasolevate laiendamise vajaduse. Seni rakendab RMK aladele ajutist kaitset.

Loe täispikka artiklit portaalist Bioneer.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid