Tallinna Ülikooli tudengid tutvustavad täna kell 16.00 ülikooli teadlaste foorumis tudengiprojektide KassiELU ja KoeraELU II tulemusi.

Lemmikloomapidamise kultuuri edendamise ning kasside ja koerte hetkeseisu kaardistamise eesmärgil tegutsenud interdistsiplinaarsed projektid kogusid statistilisi andmeid, uurisid loomapidamisega seotud hoiakuid ning analüüsisid viimase viie aasta loomade väärkohtlemise kohtulahendeid ja tuvastasid, et karistused koerte julma kohtlemise eest on väikesed või ei pöörata neid üldse täitmisele, viidates muuhulgas avaliku huvi puudumisele.

KoeraELU projekt sai alguse läinud õppeaastal, mil koguti teavet koerte arvukuse ja nende pidamisega seonduva kohta Eestis ning loodi teaduspõhise materjali kättesaadavaks tegemise eesmärgil veebiplatvorm Loomult Loom. Vaata SIIA.

Kuna projekti tulemusena selgus, et enamus omavalitusi ei oma andmeid selle kohta, kui palju on nende haldusalas koeri ning paljudes omavalitustes tegeleb loomadega seonduvaga näiteks valla aednik, otsustasid tudengid KoeraELU II raames läheneda loomapidamiskultuurile inimeste hoiakuid kaardistades, milleks korraldati pilootküsitlus, analüüsiti viimase viie aasta koerte väärkohtlemisega seotud kohtuotsuseid ning koondati linnaplaneerimise teemalisi teadusartikleid.

KoeraELU II kohtuotsuste analüüsi viis läbi õigusteaduste magistri tudeng Anneliis Nurk. Erinevates Eesti kohtutes langetatud otsused olid tehtud aastatel 2013- 2018 ja sisaldasid 16 koerte ja 5 kasside väärkohtlemise või tapmisega seotud kohtulahendit. Otsuseid võrreldes tuli välja, et kõige enam tugines kohus karistusseadustiku paragrahvile 264 lõike 1 punktile 3, mis sätestab looma kohtlemise julmal viisil ja karistatakse rahalise karistuse või kuni üheaastase vangistusega.

Reaalset vanglakaristust ei rakendatud ühelgi juhul, rahalist karistust vaid kahel korral.

Tegelikkuses rakendati rahalist karistust 21-st kohtuotsusest vaid kahel korral. Ühel juhul oli summaks 200 eurot ning teisel juhul oli rahatrahviks 10 trahviühikut ehk 40 eurot. Enamus juhtudel ei pööratud kohtuotsust täitmisele, kui isik ei pane otsuses välja toodud aja jooksul toime uut rikkumist. Reaalset vanglakaristust ühelgi juhul ei rakendatud. Ühel juhul lõpetati menetlus ka avaliku huvi puudumise tõttu vaatamata sellele, et isik tulistas temale kuuluvat koera jahipüssist, mille tulemusena koer suri.

KassiELU projekt alustas käimasoleval õppeaastal esmakordselt ning tudengid seadsid eesärgiks sarnaselt KoeraELU esimesele projektile koondada statistilised andmed Eesi kasside arvukuse, tervise ning nende pidamisega seotud probleemide kohta küsitledes omavalitusi. KassiELU küsitlusele vastas 79-st kohalikust omavalitsusest 62, kelle hinnangul on Eestis hulkuvaid kasse kokku üle 3000.

ELU ehk erialasid lõimiv uuendus on projekt- ja probleemõppel põhinev erialasid lõimiv ehk interdistsiplinaarne Tallinna Ülikooli õppeaine, mille raames üliõpilased koostöös õppejõudude ja ülikooli väliste partneritega teostavad erialadeülese probleemipüstitusega projekte. Uuringu töö tulemusena koostati raport, mis ilmub lähipäevil Loomult Loom veebi- ja Facebooki lehele. Mõlemas projektis osalenud näevad vajadust tööd jätkata uute projektide raames.