Jahieeskirja § 5 lg 1 järgi võib pruunkarule, v.a poegadega emakarule, pidada varitsus- või hiilimisjahti 1. augustist 31. oktoobrini pruunkaru tekitatud kahjustuste piirkonnas kahjustuste vältimise eesmärgil. Kuigi jahihooaeg ei ole veel käes, andis Keskkonnaamet selle karu küttimiseks kolmapäeval välja eriloa.

Aegviidu Jahimeeste Seltsile, mille esindaja on Anija vallavanem Riivo Noor, anti õigus küttida varitsus- või hiilimisjahi käigus kokku üks poegadeta pruunkaru Aegviidu jahipiirkonnas.

Keskkonnaametile teadaolevalt on tegu noore karuga, keda on lähipiirkonnas nähtud liikumas ka varem ning kes peletamisele ja hirmutamisele ei reageeri. Kuna karu inimesi ei karda ja on põhjustanud varalist kahju, siis võib ta Anija Vallavalitsuse hinnangul osutuda inimestele ohtlikuks. Viimasel korral lõhkus karu ka mesitarusid. Karu on nähtud Aegviidu alevis ka eluhoonete läheduses ja kergliiklusteel.

Keskkonnaamet on kahjustusi ja inimeste ohutust arvesse võttes seisukohal, et nn nuhtlusisendi küttimine väljaspool jahiaega on põhjendatud ja vajalik edasiste kahjustuste vältimise ja inimeste ohutuse tagamise eesmärgil. Kuigi pruunkaru jahiaja alguseni on jäänud vähem kui kaks kuud, ei ole nende hinnangul konkreetse isendi küttimisega inimeste elule, tervisele ja varale kaasneva ohu tõttu mõistlik viivitada. Eriluba karu küttimiseks kehtib kuni 31. juulini.

Karu on korduvalt nähtud liikumas ka Kõrvemaa matka- ja suusakeskuse territooriumil ning keskuse ümbruskaudsetes metsades. Seal piirkonnas on see üheksa aasta jooksul esimene kord, mil karu on inimestele nii lähedale tulnud. Matka- ja suusakeskuse juht Marilin Pehka ei taha aga hinnangut anda, kas karu küttimine on probleemile ainuõige lahendus, sest karu ei ole siiski inimestele ligi tulnud ega ohtlikuks osutunud. "Teda on küll siin-seal nähtud ja sportlased on teinud ka videosid, kuid karu on olnud rahumeelne ja kõndinud oma teed, keskusele ega meie külastajatele ta ühtegi kahjustust põhjustanud ei ole," sõnab ta ja lisab, et pigem tunnevad inimesed karu vastu just huvi.

Esimesed kuuldused selle karu kohta levisid 27. aprillil, mil Kõrvemaal toimus kevadjooksu võistlus. Võistlustele tulnud sportlased olid karu tee peal märganud. Sellest ajast alates on ta sealkandis ringi liikunud. "Tundub, et tema trajektoor kulgeb ümber Ännijärve, sest mitmed turistid on meile öelnud, et on õhtustel aegadel seal karu märganud," räägib Marilin, "mõni tuleb spetsiaalselt karu jälgi otsima."

Seda, mida Aegviidu kuulus karu järgmiseks teeb, ei tea keegi. Nüüd on küttimiseks eriluba antud ja see kehtib kuni 31. juulini. Loodetavasti mõikab karu sügavamale metsa ära minna.