Meeskond koosneb 250 politseinikust, kes läbisid erilises üksuses töötamiseks ka vajalikud koolitused, et õppida lahendama loomadega seotud probleeme ja kuritegusid. Kuigi tegemist on õiguskaitseorgani üksusega ja eesmärk on kaitsta loomi, on meeskonna kõik liikmed läbinud ka veterinaari koolituse, et vajadusel kannatanutele abi osutada.

Nagu teistelgi päästeüksustel, on ka loomapolitseil oma lühinumber, kuhu helistades nendega kiiresti kontakti saab.

Kuigi suurem osa väljakutsetest on seotud koduloomadega, tegeleb loomapolitsei ka metsloomadega. Näiteks kuulub salaküttimine nende haldusalasse ning teinekord tuleb appi minna ka suurtele mereloomadele, kes on rannikule sattunud.

Loomapolitsei meeskond tegutseb juba 2011. aastast. Üksuse lõi lühikest aega koos olnud valitsus ning esialgse plaani järgi pidi politsei meeskond 2012. aastal kasvama 500-liikmeliseks, kuid uus valitsus jättis selle plaani ellu viimata. Õnneks meeskonda päris laiali ei saadetud ning uusi liikmeid koolitatakse välja pidevalt.

Allikas: www.theculturetrip.com