TripAdvisor andis teada, et ei müü enam edaspidi pileteid vaatamisväärsustele ega parkidesse, kus esitletakse vangistuses hoitavaid loomi, nagu vaalad, delfiinid ja pringlid. Reisiplatvormi tehtud otsus mõjutab paljusid loomadega tegelevaid veeparke, nende hulgas suurematena Floridas asuvat SeaWorldi ja Tenerifel asuvat Loro Parque’i.

Peale piletimüügi on reisiplatvorm lubanud lõpetada igasuguse koostöö ka reklaamide alal kõigi vaatamisväärsustega, mis tegelevad vaalaliste vangistuses kasvatamise ja järeltulijate plaanimisega.
Uus põhimõte laieneb ka TripAdvisori tütarfirmale Viator. Ettevõtte eesmärk on saada uus põhimõte täielikult tööle selle aasta lõpuks.

Vastuvõetud otsus ei puuduta siiski mereäärseid kaitsealasid, mis ei toeta vangistatud loomade transportimist, vaid hoolitsevad juba vangistusse sattunud loomade eest ega püüa neid järglaste saamiseks paaritada. Õnneks leidub ka kaitsealasid ja ettevõtteid, mis hoolitsevad loomade eest looduskaitse, mitte kasu saamise eesmärgil.

TripAdvisor tegi enne otsuse langetamist koostööd merebioloogide, zooloogide ja looduskaitsjatega. Otsuse eesmärk on aidata lõpetada vangistuses kasvanud loomadelt järglaste saamine, loomade transportimine parkidesse, kus neid etendustes kasutatakse, ning üldiselt vähendada metsloomade vangistuses kasvatamist. Pigem loodetakse tulevikus näha rohkem loomi looduses ja aidata neil loomulikus keskkonnas järglasi saada.

TripAdvisor on üks paljudest reisifirmadest, kes on võtnud vastu otsuseid looduse kaitseks. Näiteks on sama otsuse kasuks otsustanud Virgin Holidays ning British Airways eemaldas samuti oma reisipakettide hulgast sellised vaatamisväärsused ja pargid.

Allikas: mirror.co.uk