See hea uudis võsavillemitele on pärit üle-eelmisest nädalast, kui Euroopa Kohus (EK) tegi otsuse küsimuses Soome Metsa- ja Looduse Ameti poolt huntide tapmiseks loa andmine - hundid on Soomes tõsiselt ohustatud liik, järgi vaid 200 isendit, tuleb vältida salaküttimist ja jahikoerte vigastamist.

Otsuses rõhutatakse, et hunt on üks rangelt kaitstavaid liike, ning et ELi elupaikade direktiivi tuleb tõlgendada ELTL artiklis 191 lõikes toodud ettevaatuspõhimõtte alusel. Teisisõnu, kui on olemas oht, et küttimisloaga kahjustatakse laiema huntide populatsiooni kaitset, ei tohiks sellist luba anda.

„EK otsus on hea uudis huntide jaoks ja annab selged juhised selle kohta, kuidas elupaikade direktiivi kohaselt erandeid teha. Liikmesriikide jõupingutused peaksid keskenduma konfliktide ennetamisele ning tagama huntide ja muude kaitstavate liikide kooseksisteerimise, selle asemel et nõuda küttimislube,“ kommenteeris Eurogroup of Animals direktor Reineke Hameleersi. „Me kutsume Euroopa Komisjoni üles võtma arvesse EK järeldusi ranget kaitset vajavate liike käsitleva suunisdokumendi ajakohastamisel elupaikade direktiivi alusel.“

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid