Macho oli teenistuses koerajuht Julia Eesalu paariline ning politseisse soetati Macho 2009. aastal. Pärast läbitud väljaõpet alustas ta teenistust aastal 2011. Macho on valitud lausa kolmel korral Põhja prefektuuri parimaks patrullkoeraks, seda aastatel 2012, 2013 ja 2017. Aastal 2013 pälvisid Julia ja Macho Rotary klubi tunnustuse.

Macho arvukate vägitegude seas väärib erilist tähelepanu 2017. aasta novembris toimunu, mil Pirita linnaosas murti sisse eramajja. Pärast umbes 500 meetrist jäljeajamist pidas toimkond, kuhu kuulusid ka Julia ja Macho, kinni kolm isikut.

Julia ja Macho on aidanud ka PPA partnerasutusi ning käinud patrullis ka teistes prefektuurides. 2018. aastal pidasid Keskkonnainspektsiooni inspektorid kinni Pirita jõe kaldal isikud, keda oli alust kahtlustada röövpüügis. Macho terav nina leidis pilkases pimeduses üles metsast ebaseaduslikud püügivahendid, mis olid süüteomenetluse seisukohalt väga tähtsad asitõendid. 2012. aasta oktoobrikuus osalesid Julia ja Macho Leedu politsei korraldatud rahvusvahelistel patrullkoerte kutsemeisterlikkuse võistlustel, kus nad saavutasid individuaalses üldarvestuses kõrge teise koha.

Alates novembrist naudib Macho ametlikult väljateenitud pensioni, veetes seda koos koerajuht Julia Eesaluga kodus.