Linda Michaelsi sõnul on kontseptsiooni loonud tiim väga rõõmus võimaluse üle avaldada koera vajaduste hierarhia eestikeelne versioon, mis sündis kollektiivse töö tulemusena, toetudes teadusele ning armastusest koerte vastu. Ta tänab abi eest tõlkimisel Laura Kiirojat (Dalhousie Ülikool) ja Maarja Talit (Eesti Abi- ja Teraapiakoerte Ühing). Samuti tunnustab Michaels Eestit kui afektiivse neuroteaduse pioneeri Dr. Jaak Panksepa sünnimaad inimese ja loomade vahelise suhtluse teema uurimise ning käsitlemise eest erinevate hariduslike programmide raames. Linda Michaels lisab, et tervitab iga võimalust jagada edukogemusi loomade heaolu tagamisel ning nende treenimisel inimestega üle maailma.


Maarja Tali peab koerte vajaduste hierarhiat oluliseks kolmel põhjusel: „Esiteks aitab see visuaali kaudu selgemini mõista, et koerte kui liigi baasvajadused on väga sarnased inimeste omadega. Teiseks on tegemist hea töövahendiga näiteks neile, kes plaanivad koera treenima hakata või selgitada välja käitumisprobleemi põhjused. Kaardistades ja kirjeldades konkreetse isendi vajadused (tähtsuse järjekorras), võime kas leida puudujäägid või vastupidi, olla kindlad, et tema heaolu on tagatud ja me ei sea loomale ebarealistlikke ootusi. Kolmandaks on Michaels lisanud vajadustele koera mittekahjustavate õpetamismeetodite loetelu, millest Eestis seni väga palju ei räägita.“

Laura Kiiroja rõhutab lisaks ka rahvusvaheliste teadusuuringute poolt toetatud kaasaegse informatsiooni emakeelde tõlkimise olulisust: „Teadus on efektiivne, kui info jõuab avalikkuseni ning uusi teadmisi saab ka rakendada. Emakeelne tõlge on siin kindlasti suureks abiks. Eesmärgiks on ju teha teadmised kättesaadavaks, et muuta paremaks nii meie kui meie neljajalgsete pereliikmete elu.“

Koerte vajaduste hierarhia on õppematerjalina kasutusel näiteks Eesti Abi- ja Teraapiakoerte Ühingu teraapiakoeratiimide koolitustel ning Tallinna Ülikooli Loodus- ja tervisteaduste Instituudi kursustel „Introduction to Canine Cognition, Behaviour and Human-Animal Interactions“ ja „Sissejuhatus loomi kaasavatesse sekkumistesse“.

Koerte vajaduste hierarhia veebi- ja trükiversiooni saab tasuta alla laadida Eesti Abi- ja Teraapiakoerte Ühingu lehelt www.teraapiakoer.ee ja Tallinna Ülikooli tudengite poolt loodud platvormilt, mis jagab teaduspõhist teavet keskkonna ja loomade kohta www.loomultloom.ee.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid