Uuringus kasutati spetsiaalselt tänavalt leitud hulkuvaid koeri, kellel lähem kokkupuude inimesega seni puudus. Selgus, et rohkem kui 80 protsenti koertest mõistis, mida inimene neile öelda tahab. Uuringu läbiviijad India Kolkata ülikoolist on veendunud, et koerte oskus "inimesi lugeda" on kaasasündinud. Sellel teadmisel võivad olla positiivsed tagajärjed inimeste ja hulkuvate koerte konfliktide ennetamisel.

Ühe eksperimendi käigus asetati põrandale kaks toidunõud ning inimene pidi suunama, kumma poole on koeral õigus minna. Siiski ei julgenud veidi vähem kui pool vaadeldud koertest ligineda kummalegi nõule, millest teadlased järeldasid, et nad olid kas ärevuses või omasid varem ebameeldivaid kogemusi inimestega. Koerad, kes nõustusid anuma juurde minema, käitusid sõbralikumalt ning allusid inimese kehakeelele. "Peame seda erakordseks avastuseks, et eelnevalt treenimata koerad mõistsid momentaalselt, mida neile öelda taheti," kommenteeris üks uurijatest Anindita Bhadra. "Peame tunnistama, et koerad on sünnipäraselt intelligentsed loomad, kes suudavad meie kõrval eksisteerida ja mõista meie kehakeelt, kui neile selleks võimaluse anname."

Allikas: Science Daily