Kes ütles, et kanadel ei ole emotsioone? Vaata, mis juhtub kanadega, kes esmakordselt tunnetavad oma jalge all muru.