Kui laps on sündinud, läheb vaja veelgi kannatust, et oodata ära, millal temaga kord mängida saab.