Varjupaikade MTÜ ja Rakvere linna vaheline riigihankeleping avaliku teenuse pakkumiseks, mis puudutab hulkuvaid loomi ja varjupaiga territooriumi kasutamist, lõppes tegelikult juba 31. detsembril möödunud aastal.

"Enne seda kuulutas linn välja riigihanke, millel olime ainsad osalejad ja linn pidas meie soovitud summat liiga kõrgeks, kuid leidis, et meie pakutud variant teha ühishange koos teiste omavalitsustega nagu Viljandimaal või Võrumaal, on hea mõte ja nad palusid meilt lepingu pikendamist kehtivatel tingimustel 30. märtsini," selgitas Varjupaikade MTÜ üldjuht Triinu Priks. "Kahjuks ei jõudnud Rakvere linn teiste omavalitsustega koosmeelele, palus meilt veel kuuks ajaks lepingupikendust ja kuulutas 16. aprillil välja uuesti riigihanke ainult Rakvere linnas koduloomade varjupaigateenuse osutaja leidmiseks, pakkumuste esitamise tähtajaga 22. aprill. Varjupaikade MTÜ esitas oma pakkumuse, kuid see lükati tagasi kui jätkuvalt liiga kõrge. Maksumuse osas läbirääkimisi ei pidanud me mõttekaks, kuna me olime pakkumuse esitanud pidades silmas kõiki teenuseid ja töid, mida riigihankes pakkujalt nõuti. 28. aprillil saime teate, et ülehomseks tuleb varjupaiga ruumid vabastada."

MTÜ oli samas kohas teenust pakkunud pea 10 aastat, aga eile õhtuks said kõik ruumid tühjaks. Koondada tuli kõik töötajad. Kuhu peaksid elanikud alates tänasest hulkuvate loomadega seoses pöörduma, ei osanud linnavalitsuse esindaja neile öelda. Olukorra selginemiseni palutakse hulkuvate loomadega seonduvate teemade puhul helistada Rakvere linna üldkontaktidele.