Euroopa Liit on kokku pannud majanduse taastamise paketi, mis lubab liikmesriikidel maksta ühekordset hüvitist põllumeestele ja väikestele põllumajanduslikele toiduettevõtetele, kes on COVID-19 kriisi tõttu tugevalt kannatanud.


Loomus teeb ettepaneku toetusmeetmete suunamisel kaaluda nii tootjate majanduslikku elujõulisust kui ka ühiskonna tegelikku vajadust selliste toodete järele. Seepärast kutsub Loomus Eesti Vabariigi Valitsust ja Maaeluministeeriumi üles kasutama valikukriteeriume, mis välistaksid karusloomatootjate ja -töötlejate kasu saamise EAFRD ajutisest majandusabist COVID-19 puhangu ajal.

Organisatsioon on seisukohal, et riigi raha ei tohiks kasutada, et aidata järje peale väljasurevat majandusharu, mis toodab loomade heaolu hinnaga mittevajalikke tooteid.

Loe loomakaitsjate täispikka kirja siit: https://loomus.ee/