Keskkonnaameti looduskaitse peaspetsialist Tõnu Talvi kinnitas Delfile, et piltidel on kindlapeale kärntõves rebane ja ei midagi muud. Haigusele viitab just karvadevaene saba.

Piltjäädvustusel on näha ka seda, et reinuvaderil midagi söödavat hambus on. Talvi sõnul võib selleks olla saak, mis nähtavasti paistab olevat tumedat tooni lind, vahest musträstas.

Mai esimeses pooles kirjutas Delfi samuti kärntõves rebasest, kes Kalamajas hulljulgust üles näitas.

"Rebane tungis juba peaaegu tuppa! Õu on jooksvaid ja rattal sõitvaid lapsi täis, rebane silkas lõpuks nende vahelt minema," kirjeldas üks Kalamaja elanik Facebooki Kalamaja grupis.

Keskkonnaameti jahinduse ja vee-elustiku büroo peaspetsialist Jan Siimson soovitas siiski rahulikuks jääda. "Teateid säärastest loomadest laekub meile sageli. Kuna kärntõbi on rebastel ja kährikutel looduses suhteliselt levinud kuid väheohtlik haigus, siis sellist looma ei loeta hädas olevaks," selgitas ta tookord.

Suure tõenäosusega oli ka see oletatavalt kärntõves loom praegu kellegi vanem ja tema käekäiku sekkudes võivad uued orvud tekkida, selgitas Siimson Kalamajas kondanud rebase kohta.

"Kärntõbi võib kokkupuutel nakatada koeri, aga on ravitav. Inimesele kärntõbi ohtlik ei ole. Tiheasustusalal probleeme põhjustavate loomadega tegelemine on kohaliku omavalitsuse ülesanne ja Tallinnas on selleks kõige õigem pöörduda linna heakorra telefonile. Tallinna linnal on selliste olukordade lahendamiseks leping Jäägriabiga," selgitas Siimson.