Oli kaunis õhtu ja Irina nautis värsket õhku Pirital asuval terviserajal jalutades. Ühel hetkel jalutas teele aga põder, kes heitis pilgu kaamerasse, ja jätkas seejärel enda käike.

Hea lugeja, kas oled ka linnakeskkonnas märganud mõnd suuremat metslooma?