1.Ära mingil juhul jälita looma ega lähene karupoegadele.
2.Kõnele valjult ja rahulikult, kuid ära karju.
3.Väldi otsest ja ainitist silmsidet.
4.Väldi igasuguseid agressiivsuse märke, järske liigutusi, jää rahulikuks.
5.Tagane selg ees tuldud teed loomast eemale, ära keera talle selga.
6.Ära hakka poegadega emakaru vaateväljas jooksma ega puu otsa ronima.
7.Rünnaku korral teeskle surnut - heida jõhuli maha, kata pea ja kael kätega.