Delfi Lemmikloom kirjutas täna pahameelepuhangust, mille pälvis mees, kes Järve keskuses kilekottides elusaid kalu müüs. Loomakaitsjad hindasid sellise teguviisi võikaks ja piinarikkaks. Järve keskuse turundusspetsialist Inga Piiroja kinnitas, et müüjaga on leping lõpetatud ning edasi tegeleb temaga Veterinaar- ja Toiduamet.

"Laatade puhul ilmnevad väljapaneku üksikasjad enamasti alles siis kui kaupleja kohale tuleb ning selle üles seab," selgitas ta. "Meile on loomade heaolu äärmiselt oluline ning kuna antud väljapaneku puhul ei saanud selles veenduda, lõpetasime selle kaupleja müügitegevuse ja andsime teema edasi menetlemiseks Veterinaar- ja Toiduametile. Täname ka tähelepanelikke laadakülastajaid, kes küsitavale väljapanekule täiendavalt tähelepanu juhtisid."

VTA pressiesindaja Elen Kurvitsa sõnul reageeris amet kohe, kui teave neile laekus. "Ametnik käis Järve keskuses kohapeal asjaolusid fikseerimas ning müük peatati koheselt. Edasised asjaolud selguvad menetluse käigus," selgitas ta.

VTA tuletab meelde, et dekoratiivkalade pidamine pisikestes suletud kilekottides nende müügikspakkumise eesmärgil on vastuolus loomakaitseseadusega, mis sätestab, et müügiks pakkumine on lubatud ainult juhul, kui on täidetud kalade heaolunõuded. Kalade pidamisel tehiskeskkonnas peab loomade müügiks pakkuja tagama, et see vastaks oma põhiparameetritelt nende loomulikule elukeskkonnale – vee kogus ja muud parameetrid peavad olema sobivad, samuti on oluline, et kalade pidamiseks kasutatav ruumis oleks kasutatud liigile sobivat põhjamaterjali, tegevus ja varjet sobivat taimestikku või muud liigile sobivat sisustust.

"Pisikeste suletud kilekottide puhul tuleb pidada kõige suuremaks puuduseks asjaolu, et seal ei saa toimida õhuvahetus ning kaladel võib kiiresti tekkida hapnikupuudus, mille saabumist kiirendavad kalade loomuliku elutegevuse käigus toimuva ainevahetuse laguproduktid," rääkis Kurvits. "Pisike kilekott sobib vaid kalade lühiajaliseks hoidmiseks, näiteks transpordiks müügikohast koju."

Akvaariumikalade pidamise täpsemad nõuded on sätestatud põllumajandusministri määrusega „Lemmikloomade pidamise nõuded“, mille järgimine on kohustuslik kõikidele juriidilistele ja füüsilistele isikutele.