Pika ja usaldusväärse veenmise peale on ka Blossom nõus sotsialiseeruma ja ime läbi juhtub see just kaamera ees.