Kassid ja koerad on elanud inimeste kõrval tuhandeid aastaid ning inspireerinud kunstnikke ajaloo vältel ikka ja jälle. Näitus uurib kasside ja koerte kujutamist kunstis alates varauusajast kuni 19. sajandi lõpuni, tuues esile nende loomade tähtsust, mitmesuguseid rolle ja sümboolseid tähendusi.

Näitus, sellega kaasnevad trükised ja publikuprogrammid tutvustavad inimeste ja loomade suhteid ning nende peegeldamist kunstis. Samas selgitakse kujutiste ajaloolist ja kultuurilist tausta ning tuuakse välja see, mis varem on jäänud märkamata. Käsikäes ühiskondlike muutustega on sajandite jooksul teisenenud loomadesse suhtumine, nende kujutamise eesmärgid ja viisid. Kui tänapäeval tähendavad kass ja koer inimestele eelkõige lemmikloomi ja karvaseid sõpru, siis varem on neil olnud ka hulgaliselt teistsuguseid rolle.

Näitus tutvustab kasse ja koeri kui omaaegseid religioosseid sümboleid, vooruste ja pahede allegooriaid, võimu ja seisuse väljendajaid, mehelikkuse ja naiselikkuse konstrueerimise vahendeid, füüsilisi ja psüühilisi abilisi, meelelahutajaid ja kiindumusobjekte. Olenevalt ajastu kultuurilistest tõekspidamistest võivad kassid-koerad olla kunstis nii positiivsed kui ka negatiivsed kangelased. Tihtipeale on kasse ja koeri teineteisele vastandatud, kujutades neid kui vaenlasi, või antud nende kaudu edasi inimestevahelisi keerulisi suhteid. Kunstis, nagu eluski, võivad kassid ja koerad olla nii pea- kui ka kõrvaltegelased, aga nende kohalolu on vaieldamatu ja vajab mõtestamist. Seda eriti tänapäeval, mil nende pildid täidavad suure osa kõikvõimsast meediaruumist.

Näitusel välja pandud maalid, graafika, skulptuurid ja tarbekunst pärinevad Eesti Kunstimuuseumist, Dr. Fr. R. Kreutzwaldi Memoriaalmuuseumist, Järvamaa Muuseumist, Narva Muuseumist, Sagadi metsamuuseumist, Tallinna Püha Vaimu kirikust, Tartu Ülikooli raamatukogust ja erakogudest, samuti Soome Rahvusgaleriist ja Läti Rahvuslikust Kunstimuuseumist.

Rahvusvahelises näituseprojektis pidi osalema ka Riiklik Ermitaaž. Paraku osutus see COVID-19 pandeemia tõttu võimatuks. Nii leiab külastaja näituselt Riikliku Ermitaaži originaalteoste asemel reprod, mis käsitlevad teemasid, mis muidu oleksid jäänud esindamata.

Kuraatorid: Anu Allikvee, Tiina-Mall Kreem, Anu Mänd (Tallinna Ülikool)

Tehes annetuse muuseumi fuajees olevasse annetuskasti, toetad Varjupaikade MTÜ hoole all uut kodu ootavaid kasse ja koeri.