Kahjuks jääb see aasta paljudele loomasõpradele meelde just nende rohkete julmade tegude tõttu, mis loomade vastu toime on pandud. Peamiselt on julmurite ohvriteks langenud metsloomad ja linnud, kuid ka lemmikloomad ei ole puutumata jäänud. Õnneks ei jää ka positiivsed teod vähemusse.

Loomasõbralikud teod on sellel aastal eriti silmapaistvad just seetõttu, et need ei ole olnud ühekordsed või ühe loomaga seotud, vaid loomade elu on paremaks ja turvalisemaks muudetud ka rohkemate isendite jaoks. „Loomasõbralikuma ja vaenulikuma teo valimine näitab hästi, millised loomadega seotud juhtumid Eesti inimesi enam puudutavad. Samuti saab valimisega tähelepanu juhtida probleemidele ja ka näidata millised on olnud positiivsed arengud," kommenteeris ELS-i juhatuse liige Jana Adamsons.

Eestis aset leidnud kõige eeskujulikumast ja kõige enam taunitavast avalikkuse tähelepanu pälvinud tegudest valis ELS-i meeskond välja kummaski kategoorias 3 tegu:

Loomasõbralikuma teo kandidaadid:

Politsei- ja Piirivalveameti ja Päästeameti tubli töö hädas loomade aitamisel;

Riigikogu liikme Andrei Korobeiniku algatus muuta loomakaitseseadust;

Maanteeameti tegevused, mis on aidanud kaasa metsloomade turvalisuse tagamisele.

Loomavaenulikuma teo kandidaadid:

Hiiumaa vallametnik tappis haamriga noore rebase;

Noored mängisid Paides siiliga jalgpalli ja tapsid ta julmal viisil;

Haapsalu mees tappis eriti jõhkral moel oma kassi.

Seltsi liikmetel ja vabatahtlikel oli valida viie loomasõbralikuma ja kuue loomavaenulikuma teo hulgast. Kolme valitud loomasõbraliku teo sekka ei pääsenud kampaania "Meri algab siit" ja ajateenijate abi Tallinna loomade varjupaigale. Avalikule hääletamisele ei pääsenud loomavaenulikest tegudest: Põlva linna otsus küttida sinna elama asunud koprad, Kastre valla ametnik piinas rebaseperet, Põhja-Tallinna koerte, kasside, aafrika siilide kasvandus, kus loomad elasid õõvastavates tingimustes.

Oma hääle saab anda loomasõbralikuma ja -vaenulikuma teo kandidaatidele oktoobrikuu jooksul Eesti Loomakaitse Seltsi kodulehel. Novembris kuulutab ELS hääletuse tulemuste põhjal välja kaks kõige enam hääli saanud tegu: 2020. aasta kõige loomasõbralikuma ja -vaenulikuma teo.