Salaküttimise ning õlipalmi ja teiste monokultuuride istanduste rajamise tõttu on teda tänaseks maailmas alles ainult 80 isendit. Seda on vähem kui Tallinna viiekorruselises paneelmajas keskmiselt inimesi. Kui aga kortermaja elanikel on veel võimalik üksteist vähemalt trepikodades trehvata, siis ninasarvikud asuvad elupaikade killustatuse tõttu teineteisest kaugel. Hajutatuse tõttu saavad vastassoost isendid kokku väga harva ning oma eluea jooksul on üks emane võimeline sünnitama vaid kuni seitse varssa. Seda aga juhul, kui paariline üldse leitakse.

See tähendab, et ilma otsustavate ja tõhusate kaitsealaste jõupingutusteta võib selle liigi elukaar lõppeda juba sinu eluajal... kuid see ei pea nii olema. Tallinna loomaaed jagab lühianimatsiooni, mis räägib loo sumatra ninasarvikutest ja ohtudest, millega nad looduses kokku puutuvad. Klipi taustal kuulete Save the Rhino Internationali helisalvestist "laulvast" sumatra ninasarvikust.

Save the Rhino on rahvusvaheline ninasarvikute kaitseorganisatsioon, kellele läheb ka Tallinna loomaaia piletiostul sinu vabatahtlik panus 1€, et aidata kaasa teineteisest isoleeritud sumatra ninasarvikute ümberasustamisele turvalistesse varjupaikadesse. Varjupaikade eesmärk on luua geneetiliselt elujõuline tehispopulatsioon, kust ninasarvikuid tulevikus turvalisemasse loodusesse tagasi asustada.