Loomapäästegrupp MTÜ-le laekus teade hulkuvate kassipoegade kohta aadressil Karjääri 7, Maardu, Aiandusühistu „Kasekene“. 7.novembril läks olukorda kontrollima vabatahtlik Jelena, kes leidis eest kolm kassi. Üks neist oli väga rängalt viga saanud.

Kassipoeg käis koguni kahe loomakliiniku arstide vastuvõtul, kuid vaatamata sellele ei õnnestunud tema elu päästa. Veterinaarid veendusid, et kassi on tulistatud õhkrelvast.

Kohalikud elanikud väidavad, et teavad, kes loomi tulistas. Selleks on kohalik naine, kes varemgi hulkuvate loomade pihta on sihtinud. Edasine jääb juba politsei uurida.

Loomapäästegrupp tuletab meelde, et Loomakaitseseaduse (LoKS) § 4 lg 1 kohaselt on looma suhtes lubamatu tegu looma hukkumist, vigastamist või talle valu ja välditavaid füüsilisi ja vaimseid kannatusi põhjustav tegu, nagu looma sundimine talle üle jõu käivatele pingutustele, loomavõitluse korraldamine, looma hülgamine või abitusse seisundisse jätmine, loomale kannatusi põhjustav aretustegevus ja muu sarnaste tagajärgedega tegu, mis ei ole tingitud looma ravimisest, muust veterinaarsest menetlusest ega hädaolukorrast välja arvatud loomakaitseseaduse § 10 lõikes 1 nimetatud juhud ja käesoleva seaduse nõuetele vastavad loomkatsed.

Karistusseadustiku § 264 võimaldab looma suhtes lubamatu teo toimepanemise eest vastutusele võtta ka kriminaalkorras, sealhulgas kui lubamatu tegu on toime pandud julmal viisil ja/või avalikus kohas.