Zoo Biologies avaldatud uuring jutustab loo huntidest, kes on oma populatsiooni eest väljas iga hinna eest, kasvatades meeleldi ka teiste vanemate kutsikaid. Emahuntidele anti kasvatada kutsikad, kellel ei olnud emadega ühist vereliini. Selgus, et vaatamata suguluse puudumisele olid emahundid väga hoolitsevad ka võõraste kutsikate suhtes.

Inger Scharis ja Mats Amundin Linköpingi Ülikoolist uurisid hunte erinevates Skandinaavia loomaaedades. Kaheksa hundikutsikat eraldati oma emast vaid mõne päeva vanustena pärast esimesi emapiimadoose ning viidi üle teise loomaaeda. Loomade käitumist jälgiti spetsiaalsete kaamerate abil.

Ilmnes, et emahundid on ka võõraste kutsikate suhtes ülimalt kaitsvad, viies neid varju, lakkudes ja toites. Sama ema kutsikad kasvasid ja kosusid võrdselt adopteeritud poegadega. Teadlased usuvad, et emahundid on suutelised kutsikatel vahet tegema alles 3-6 nädala vanusest. Nende hinngangul on sellest väga suur abi, päästmaks hunte piirkondades, kus nad on haruldaseks muutunud.