Lääne prefektuur uuris sel aastal kaht juhtumit, kus inimene oli looma haamriga löönud ja surmanud. Uurimised on läbi ning mõlemal juhul jõudis Lääne ringkonnaprokuratuur seisukohale, et selline käitumine vastab kuriteo tunnustele ja looma suhtes on toime pandud lubamatu tegu

„Juhtumid olid ühest küljest sarnased, teisalt täiesti erinevad,“ selgitas ringkonnaprokurör Indrek Kalda. „Mõlemal puhul mindi looma elu kallale haamriga, kuid täiesti erinevatel asjaoludel. Ühel juhul uurisime Kärdlas poodi sattunud metslooma tapmist ja arvestada tuli võimalikku hädaseisundiga. Teisel juhul püüdis eakas ja oma terviseprobleemide pärast mures mees Haapsalus omal käel hukata haigestunud kodulooma. Tõendeid ja asjaolusid kaaludes jõudsid kaks eri prokuröri kummalgi juhul järeldusele, et looma on koheldud lubamatul viisil ja toime on pandud kuritegu.“

Süüdimõistmisel on looma julma kohtlemise eest ette nähtud rahaline karistus või kuni aastane vangistus. Kohtusse siiski kummalgi puhul süüdistust ei saadetud, kahtlustatavatele määrati rahaline kohustus prokuratuuris. „Võttes arvesse kuriteo toimepanemiseni viinud olukorda, kahtlustatavate tausta ja suhtumist, lubab seadus kriminaalmenetluse oportuniteedi põhimõttel lõpetada. Prokuratuur leidiski mõlemal juhul, et kohtulik karistamine pole vajalik ja piisab prokuratuuri seatud rahalisest kohustusest,“ ütles prokurör.

„Kummagi juhtumi puhul pole kahtlustatav varem seadust rikkunud ja on oma tegude tõttu ise tõsiselt kannatanud. Mõlemad mehed on menetluse jooksul jõudnud arusaamisele, et looma selline kohtlemine on lubamatu ning toob kaasa vastutuse,“ selgitas prokurör Indrek Kalda. „Kriminaalkaristusega taotletav eesmärk on seega juba saavutatud ning kohtumenetlus ei ole otstarbekas. Tõenäosus, et kumbki mees paneks toime uue sarnase kuriteo, on olematu,“ ütles prokurör.

Prokuratuur lõpetas kriminaalasjad otstarbekuse kaalutlusel ehk oportuniteedi põhimõttel. Koos oportuniteedimäärusega seatakse kahtlustatavatele rahaline kohustus. Lääne ringkonnas käiva katseprojekti raames suunatakse oportuniteedi korral seatud rahaline kohustus riigitulude asemel mõne kohaliku mittetulundusühingu toetuseks.

Raha saaja ei ole kuriteoga seotud ja on raha kasutamisel vaba. Hiiumaal ei osale prokuratuuri katseprojektis loomade heaolu eest seisvat mittetulundusühingut ja kahtlustatavale seatud 300 euro suurune kohustus läheb kohaliku merendusspordiga tegeleva ühingu toetuseks. Haapsalus kassi julmal viisil kohelnud mehele seatud 350 euro suurune kohustus kantakse looduskaitsega tegeleva ühingu kontole.

Lääne prefektuuris on sel aastal alustatud kaheksa looma julma kohtlemise kahtlusega kriminaalasja. Kahele inimesele on esitatud süüdistus, üks neist kohtus süüdi mõistetud ning kannab praegu vanglas karistust.