Projekti raames rajatakse loomaaeda kaasaegne ja terviklik vihmametsa ekspositsioon koos toitlustus- ja puhkealaga. Viimasest avaneb vaade nii vihmametsale kui kõrval asetsevale tiigriorule. Ekspositsioonis leiavad endale elupaiga Kagu-Aasia troopilise vihmametsa liigid, seal hulgas pisikiskjad, linnud ja kahepaiksed. Rõhk on ohustatud liikidel.

Projekti abikõlblik kogumaksumus on 4 977 907 eurot. Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) rahastab projekti Euroopa Regionaalarengu Fondi pereturismi atraktsioonide arendamise meetmest 2 492 850 euroga. Tallinna linn eraldab projekti toetuseks 2 485 057 eurot. Ehituslepingu maksumus on 3 748 780 eurot. Täiendavalt panustab Tallinna linn EAS-i rahatusega projekti eelarvele omavahendeid mitteabikõlblike kulude katteks.

Külastajatele avatakse ekspositsioon 2023. aasta kevadel.