Vaieldakse sellegi üle, kas kuningaid ehk hommikumaa tarku oli üldse kolm või sootuks rohkem ning millised nad välja nägid ja kellele missugune loom kuulus. Uuemal ajal on tulnud kõne alla küsimus, kas tegu oli üldse meestega ning mis seda tõestab. Siin on aga üks katoliiklikes maades levinud versioon.

Gaspar: teda kujutatakse tavaliselt mustanahalisena. Uskumuste kohaselt jõudis ta Petlemma elevandi seljas. Mõlemad asjaolud viitavad tema Aafrika päritolule.

Baltasar: uskumuste kohaselt oli tegu heledapoolse, habetunud keskealise mehega, kes ratsutas kaamelil. Seega võib arvata, et ta on pärit Kesk-Idast.

Melchor: valge nahavärvusega, hallipäine ja habetunud eakas mees hobuse seljas. Kirjelduse järgi võiks tegu olla Euroopast või Aasiast pärit tegelasega.

Tuleb rõhutada, et erinevates riikides on käsitlus kuningatest, nende saabumisest, kingitustest ja rändamiseks kasutatud loomadest erinev, kuid üks on kindel: kolmekuningapäeva ootavad katoliiklike traditsoonidega maades iseäranis lapsed, aga ka loomad, sest nii mõnigi kord saavad sel päeval kingitusi ka neljajalgsed.

Allikas: milenio.com