"Sead on väga intelligentsed, empaatilised ja seltsivad loomad. Maod on arukad, neil on tugev perekonnatunnetus," toob PETA näiteid, miks kedagi seaks või maoks sõimata on kohatu. Organisatsioon leiab, et sellised väljendid alandavad loomi kui emotsionaalseid elusolendeid.

Loomulikult on väljendid erinevates keeleruumides erinevad ning loomaliike võrreldakse kas positiivsemate või negatiivsemate omaduste esile toomiseks. Näiteks "kaval nagu rebane" ei pruugi tingimata olla halvustav väljend, kuid "igavene madu" viitab reeturlikule intrigaanile vaatamata sellele, et roomajatel selliseid jooni ei esine. PETA lisas ka omapoolsed inglisekeelsed soovitused, kuidas üht või teist solvangut asendada nii, et see loomi ei kaasaks.

"PETA palub igaüht, kellele on hingelähedased võrdsus ja õiglus, vaadata üle oma uskumused ja keelepruuk," kirjutab organisatsioon Twitteris. Nagu arvata võib, sai säuts ka ohtra sarkasmi ja pilkamise osaliseks, kuid annab ka kindlasti mõtlemisruumi, miks me kellelegi halvasti öeldes nimetame teda seaks, lehmaks, maoks või rotiks.