Covid-19 levik mingifarmides on andnud täiendava hoobi juba hääbuvale karusnahatööstusele. Hiljuti on teatatud mingikasvatuse uutest piirangutest Rootsis ja Iirimaal.

Rootsis ei tohi aastal 2021 minke paljundada

Rootsi põllumajandusminister teatas, et minkide ehk ameerika naaritsate paljundamine peatatakse aastaks 2021. Eesmärgiks on Covid-19 leviku ärahoidmine mingifarmide kaudu. Sellegi poolest lubatakse karusloomakasvatajatel põhikari alles jätta ja nad saavad valitsuselt kompensatsiooni.

Rootsis avastati koroonaviirus mingikasvandustes 2020. aasta oktoobris ning selle esinemine kinnitati 13 farmis 30st. Erinevalt Taanist ei hukatud Rootsis ennetavalt minke. Enne 2022. aasta hooaega analüüsitakse zoonootiliste haiguste leviku riske tööstusliku loomakasvatuse kontekstis.

Kuigi otsus ei tähenda kogu karusloomakasvatuse keeldu, on tegu siiski korraliku hoobiga karusnahatööstusele, mis on viimastel aastatel kahanenud 2 miljonilt 500 000 nahani aastas. Loomakaitseorganisatsiooni Djurens Ratt hinnangul viib piirang karusnahatööstuse lõpuni Rootsis.

Iirimaal keelustatakse mingikasvatus

Eelnõule, mis lõpetab Iirimaal mingikasvatuse, tehakse seadusandluseelne kontroll sel kevadel, enne kui eelnõu läbib menetluse. Jaanuaris kirjutas Iiri põllumajandusministeerium mingikasvatajatele, et seadusandlusega jätkatakse käesoleval aastal. Kuigi ametlik kuupäev ei ole veel paigas, peavad farmid praeguste andmete kohaselt lõpetama tegevuse veel enne aasta lõppu.

Karusloomakasvatuse keelustamine oli arutlusel juba varem, kuid viiruseohu tõttu on teema eriti pakiliseks muutunud. Nagu ka Rootsis, saavad mingikasvatajad riigilt kompensatsiooni. Iirimaal on alles kolm mingifarmi, mis annavad tööd vaid vähestele inimestele.

Kuigi eelmise aasta lõpus kaaluti kõigi minkide hukkamist Covid-19 ohu tõttu, ei viidud plaani siiski läbi. Kui tol hetkel oli farmides kokku 120 000 minki, siis hetkel on neid 24 000 - detsembris hukatakse nahaloomad ja alles jääb ainult põhikari. Arvestades peatset keeldu, tundub tõenäoline, et sarnaselt Rootsiga ei paljundata ka Iirimaa farmides minke juurde.

Rootsi ja Iirimaa piirangute näol on tegu oluliste arengutega karusloomakasvatuse lõpetamise suunas. Eesti on karusloomafarmide keelustamisele samuti lähedal - oktoobris 2020 läbis seaduseelnõu riigikogus esimese lugemise. Eelnõu jõustumiseks on aga vaja läbida ka teine ja kolmas lugemine.

Just praegu on õige aeg näidata toetust, et Riigikogu läheks menetlusega edasi. Toeta karusloomi ja anna oma allkiri siin: https://nahtamatudloomad.ee/karusloomafarmid-ajalukku.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid