Haabersti linnaosavanema asetäitja Oleg Siljanov sõnas, et tänava osaline sulgemine on vajalik selleks, et hoida ära konnade massiline hukkumine. „Astangu tänava lõik on Eesti üks suurimaid kahepaiksete rändekoridore, mida läbib igal kevadel lühikese aja jooksul tuhandeid konni. Piirangu eesmärk on tagada looduskaitse all olevatele kahepaiksetele ohutu rändetee talvituskohtadest Astangu tänava ääres paiknevatesse sigimistiikidesse," ütles Siljanov.

„Kui varasematel aastatel on vabatahtlikud aidanud kahepaikseid üle tee talgute raames, siis tänavu, nagu ka eelmisel kevadel, ei ole talguliste kogunemine võimalik vabariigi valitsuse poolt kehtestatud piirangute tõttu," rääkis linnaosavanema asetäitja ning avaldas lootust, et Astangu elanikud mõistavad liikluspiirangu vajalikkust, järgivad seda ning kasutavad sel perioodil hilisõhtutel Astangule jõudmiseks või sealt lahkumiseks Järveotsa teed.

Kõik kahepaiksed on Eestis looduskaitse all ning punase raamatu uute hinnangute kohaselt on see üks kõige kesisemas seisus olev loomarühm. Kui liiklemiskeeldu ei rakendata ja vabatahtlikke pole abistamas, võib ka väikese liikluskoormuse korral Astangu tänaval konni massiliselt hukkuda.

Palvega tagada Astangu tänaval kahepaiksetele turvaline liikluskoridor pöördus Tallinna keskkonna- ja kommunaalameti, Tallinna transpordiameti ning Haabersti linnaosavalitsuse poole Eestimaa looduse fond.