13-pealisest hundikarjast pärit susi ületas Narva jõe ning liikus edasi Soome laheni. Pärast Narva jõe ületamist elas hunt paar kuud territooriumil, mis enne Teist maailmasõda kuulus Tartu Rahulepingu alusel Eesti Vabariigi koosseisu – Narva ja Vanaküla vahelises piirkonnas.

Jaanuari-veebruari vahetusel on aga selgelt tuvastav isendi käitumise muutumine reviiri kasutuse osas. Ilmselt oli põhjuseks liigikaaslasest emasloomaga kohtumine. Kahjuks lõpetas jälgimisseade tehnilise rikke tõttu enneaegselt andmete edastamise 2020. aasta juunis.

Tänavu veebruaris kütiti sama kaelarihmaga hunt samal aastal sündinud isase kutsikaga Kotelski looduskaitsealalt Venemaalt. Seitsmepealisest karjast pääsesid jahimeeste käest viis. Kokku kujunes hundi rändetee pikkuseks enam kui 900 kilomeetrit.

Allikas: Hunt - Eesti rahvusloom