2020. aastal, mil keeld täielikult jõustus, kaebas Rahvusvaheline Karusnahaföderatsioon (International Fur Federation - IFF) kohtusse San Francisco linna ning sealse rahvatervise ametniku dr Grant Colfaxi. Kaubandusühendus, mis esindab karusnahatoodete müüjaid, karusloomakütte, disainereid ja jaemüüjaid 40 riigis, on alates 2020. aastast esitanud määruse takistamiseks kolm kaebuse parandusversiooni, mis kõik on kohtu poolt tagasi lükatud.

Viimati vaidlustas IFF määruse osa, mille kohaselt hakkab müügikeeld kehtima ka neile jaemüüjatele, kel on linnas füüsilised kauplused, kuid kes müüvad ja tarnivad karusnahku San Francisco tarbijatele linnavälisest asukohast (veebi teel). Karusnahaühendus soovis, et sellist müügiviisi ei keelustataks.

Linn kinnitas aga, et määrus kehtib kõigile ettevõtetele, kelle füüsiline asukoht on San Franciscos, hoolimata sellest, kas müük toimub füüsilises kaupluses või veebi teel. USA ringkonnakohtunik Richard Seeborg lisas, et keeldu ei kohaldata karusnahatoodete suhtes, mida toodetakse ja müüakse täielikult väljaspool osariiki.

Eelmise kaebuse puhul lükati tagasi IFF-i väide, mille kohaselt takistab müügikeeld põhiseadusevastaselt osariikide vahelist ja rahvusvahelist kaubandust. Kaubandusühendus lisas ka, et dekreedi tõttu kaotab karusnahatööstus aastas umbes 45 miljonit dollarit müügitulu. Kohus otsustas, et selline majanduslik kahju ei avalda kaubandusele märkimisväärset mõju.

USA ringkonnakohtunik Richard Seeborg kirjutas 9-leheküljelises otsuses, et ükski föderatsiooni kaebus ei ole veenev ning et föderatsioon on tsiteerinud määrust valikuliselt ja eksitavalt. Seeborg lisas, et kaubandusgrupi tõlgendused määrusest tooks kaasa tulemuse, mis rikuks seaduse eesmärki - takistada karusnaha müüki ja turustamist linna piires. Kaebust oli puuduste kõrvaldamiseks juba kolm korda muudetud ja tagasi lükatud, enne kui kohtuasi märtsis 2021 lõplikult suleti.

Määrus karusnahaga kauplemise keelustamiseks võeti San Francisco linna volikogus 2018. aastal ühehäälselt vastu ning see jõustus täielikult 2020. aastal. Volikogu sõnul on müügikeelu eesmärk võidelda loomade julma kohtlemise vastu ning vältida karusnahatööstuse negatiivseid keskkonnamõjusid. Määrusega keelati uute karusnahatoodete, sh mütside, rõivaste, sallide ja kinnaste tootmine või müük linnas. See ei keela olemasolevate karusnahatoodete kandmist ega takistanud taaskasutuspoode müümast teise ringi karusnahku. Karusnahaga kauplemise keeld kehtib veel kahes California osariigi linnas: West-Hollywoodis ja Berkleys.

Ka Eestis on karusnahatööstus karusloomafarmide keelustamise eelnõule vastu astunud. Eelnõu läbis sügisel esimese lugemise ning on arutlusel keskkonnakomisjonis. Aprilli alguses esitas karusnahatööstus õiguskantslerile kaebuse, et algatus läheb põhiseadusega vastuollu. Õiguskantsler Ülle Madise kinnitas, et eelnõu vastab Eesti põhiseadusele ning andis loa eelnõu menetlemisega jätkata.

Karusloomafarmide ajastu on lõppemas. Anna oma toetusallkiri karusloomafarmide keelustamiseks: https://nahtamatudloomad.ee/karusloomafarmid-ajalukku

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid