"Nende kaadrite vaatamine tekitab kõhedust ja paneb mõtlema, mida tuhanded rebased ja naaritsad pidid nendes pisikestes traatpuurides läbi elama. Arvestades nii Riigikogu liikmete kui ka avalikkuse üha suurenevat toetust selle julma tööstusharu keelustamisele, usume, et sel kevadel võetakse see loomasõbralik seadus lõpuks vastu," kommenteeris Nähtamatute Loomade president Kristina Mering.

Karusloomafarmide keelustamise eelnõu läbis möödunud aasta oktoobris Riigikogu suures saalis edukalt esimese lugemise. Kui kunagi kasvatati Eestis karusnaha tarbeks ca 200 000 looma, siis tänaseks päevaks on Põllumajandus- ja Toiduameti andmete kohaselt alles vaid alla tuhande looma ning enamik karusloomakasvatusi on teada andnud, et on uksi sulgemas. Märtsikuus Kantar Emori poolt läbi viidud uuringust selgub, et karusloomafarmide keelustamist toetab 75% Eesti elanikest.

Nähtamatud Loomad algatas petitsiooni, et keelustada karusloomafarmid Eestis. Praeguseks on oma allkirja andnud juba 13 500 inimest. Toetust karusloomafarmide keelustamisele saad üles näidata siin: https://nahtamatudloomad.ee/karusloomafarmid-ajalukku