Euroopa Akvaariumite ja Loomaaedade Assotsiatsioon koondab enam kui 400 loomaaeda ja akvaariumit Euroopas ja ka mujal maailmas, kokku 40 riigist. EAZA seisab selle eest, et ta liikmed täidaksid oma põhirolle, milleks on loodusharidus, looduskaitse ja teadusuuringud ning jälgib, et tehistingimustes peetavate populatsioonide haldamine liikmete hulgas vastaks standarditele. Alates 2000. aastast akrediteerib EAZA oma liikmeid, veendumaks, et rolle ja standardeid täidetakse. Tallinna Loomaaed on EAZA asutajaliige.

2018. aastal jõudis akrediteerimise järg Tallinna Loomaaia kätte ning EAZA Liikme-ja Eetikakomitee käis Tallinnas loomaaeda hindamas. Aruanne andis väga kõrge hinnangu Tallinna loomaaia liigikaitselisele ning teadus- ja haridustööle, ent tõi välja olulisi puudujääke loomade heaolu, pidamistingimuste ja turvalisuse osas, mis on tingitud peamiselt vanadest ja ajale jalgu jäänud hoonetest. Toonase hindamise tulemusel asendati loomaaia täisliikmelisus kaheks aastaks ajutise liikmelisusega. See aeg anti loomaaiale, et viia oma tegevus puudulikes valdkondades vastavusse nõuetega.

EAZA Nõukogu ning Liikme- ja Eetikakomitee tänavune positiivne akrediteerimisotsus põhineb Tallinna loomaaia enam kui kahe aasta jõupingutustel puudujääkide kõrvaldamisel. „Olgugi et veel mitte kõik valdkonnad ei ole täielikus vastavuses EAZA nõuetega, andsid tehtud parendused, tulevased investeeringu- ja ehituskavad ning Tallinna linna pühendumus loomaaia arengusse panustada, meile otsuse tegemisel piisavalt usku, et lähiaastatel on võimalik need saavutada." põhjendab EAZA president Thomas Kauffels loomaaiale adresseeritud kirjas EAZA Nõukogu ning Liikme- ja Eetikakomitee otsuse tagamaid.

Loomaaia direktor Tiit Maran rõõmustab akrediteeringu üle, ent rõhutab, et akrediteeritud täisliikmelisus on Tallinna loomaaiale antud avansina. „Nii palju kui olemasolevates oludes on loomade heaolu osas saanud teha on tehtud, see puudutab loomade eest hoolitsemist ja protseduure, samas alati saab veel paremini ja väga suuremad aeganõudvad muutused on veel ees. Vanad lagunevad hooned on vajalik asendada ning kollektsioon vastavalt ka ümber planeerida. Suur hea meel on, et Tallinna linn mõistab loomaaia missiooni olulisust ja panustab sellesse. Minult on vahetevahel küsitud, et miks on meile vaja EAZA liikmelisust. Vastus on lihtne, vaid koos saame täita oma eesmärke, tee EAZA-st välja tähendaks kiiresti paarialoomaaiaks muutumist. Selliseks, kus madalad standardid ja mis kaupleb loomadega." kommenteerib Maran.