1.Koerad, kassid ja valgetuhkrud peavad olema mikrokiibistatud või märgistatud selgesti loetava tätoveeringuga (tehtud enne 3.juuli 2011).

2.Kaasas peab olema loomaarsti poolt väljastatud Euroopa Liidu lemmikloomapass. Passis peab olema märgitud omaniku ja looma andmed, tätoveeringu või mikrokiibi number, andmed marutaudi vaktsiini kohta.

3.Koerad, kassid ja valgetuhkrud peavad olema vaktsineeritud marutaudi vastu. Vaktsineerimine peab olema kehtiv kogu reisi vältel. Vaktsiini mõju kestab kuni kuupäevani, mille veterinaararst on märkinud lemmikloomapassi.

4.Koerte viimisel Põhja-Iirimaale, Maltale, Iirimaale, Soome ja Norra tuleb nendele teha ka paelussi Echinococcus multilocularise vastane tõrje (ussitõrje). Parasiiditõrje tuleb teha vähemalt 24 tundi, kuid mitte rohkem kui 120 tundi enne kavandatavat sisenemist nimetatud riikidesse.

5.Reisides väljaspool Euroopa Liitu peab loomaga kaasas olema veterinaarsertifikaat. Sertifikaat antakse välja või kinnitatakse päritoluriigi pädeva asutuse veterinaarjärelevalve ametniku või volitatud veterinaararsti poolt. Sertifikaadile peab olema lisatud looma omaniku või tema poolt volitatud isiku allkirjastatud mittekaubandusliku liikumise deklaratsioon.