Põllumajandus- ja toiduameti peadirektori asetäitja Hele-Mai Sammeli sõnul kogu loomaaeda ei sulgeta. „Karatiin kehtestati loomaaia ühele osale, kus hoitakse nakatunuga kokkupuutes olnud veelinde. Loomaaed peab tagama selle, et antud alale puuduks ligipääs kõrvalistel isikutel ning tagama bioturvalisuse meetmed välistamaks taudi edasist levikut. Kehtivad normid võimaldavad kohaldada erisusi piirangute kehtestamisel loomaaedadele ning seetõttu ei tulene leiust laiemaid piiranguid ümbruskonnale ja loomaaias peetavaid linde ei hukata,“ selgitas Sammel.

Tallinna loomaaia peadirektor Tiit Maran kinnitab, et loomaaed jääb külastajatele avatuks, kuid kaitsmaks linde on veelindude osa külastajatele suletud. „Peame oluliseks Tallinna loomaaia lindude ja teiste loomade heaolu ning nende tervist, mistõttu jälgime kõiki bioturvalisuse nõudeid, et lindude gripp ei kanduks edasi. Loodame, et lindude gripp taandub peagi Eestist ja saame kõiki oma linde külastajatele eksponeerida,“ sõnas Maran.

Teisipäeval tuvastati Tallinna loomaaia jääkosklal lindude gripi viirustüvi H5N8. Amet kontrollis järgmisel päeval loomaaia linde ja pidamistingimusi, mille käigus teistel lindudel haigustunnuseid ei tuvastatud. Kasutatavad bioturvalisuse meetmed olid igati piisavad, et lubatud erisusi rakendada.