558 Europarlamendi saadikut hääletasid resolutsiooni poolt, 37 oli vastu ning 58 jättis hääletamata.

Euroopa Parlament arutas seda teemat tänu eelmisel aastal esitatud rahvaalgatusele "End the Cage Age" (Lõpp puuriajastule), mis kogus üle Euroopa Liidu üle 1.4 miljoni toetusallkirja ja mille jaoks ka Nähtamatud Loomad üle Eesti infolaudadel ja veebi vahendusel Eestis toetust kogus.

Algatuse eesmärgiks on paluda Euroopa Komisjonil uuendada direktiivi 98/58/EC, mis puudutab farmiloomade pidamistingimusi ning lõpetada loomade kitsastes traatpuurides pidamise lubamise näiteks kanade, jäneste, vuttide, hanede, partide ja teiste loomade puhul. Muuhulgas kutsub algatus üles lõpetama ka julmade emisesulgude kasutamist, kus emased sead poole aastast kinniselt veedavad, ilma võimaluseta end ümber pöörata. Kui resolutsioon vastu võetakse, lõppeks puuriajastu Euroopa Liidus aastal 2027.

Parlamendi istungil nõustuti, et need julmad loomade kohtlemise praktikad tuleb üleminekuajaga lõpetada. Euroopa Liidus peetakse praegu puurisüsteemides üle 300 miljoni looma ja linnu. Lisaks arutasid MEPid, kuidas ELi-sisesel turul edaspidi märgistada puurivabu tooteid ja garanteerida, et ka imporditud kaup vastaks heaolunõuetele. Olulise teemana toodi välja ka põhjalike ja adekvaatsete toetus- ja kompensatsioonimehhanismide rakendamist, et aidata loomakasvatajatel teha tõhus üleminek loomasõbralikematele kasvatusviisidele, mis ei hõlma kitsaid traatpuure.

Ühe teemana toodi istungil välja ka foie gras ehk hanede või partide rasvamaksapasteedi tootmine, mis juba paljudes liikmesriikides on keelustatud ning mille jaoks linde metalltoruga sundsöödetakse ja nende keha suuruses puuris kinni hoitakse.

Euroopa Komisjoni põllumajandusvolinik Janusz Wojciechowski on ka varasematel istungitel rõhutanud, et Komisjon plaanib algatusega põhjalikult tööd teha ja loomade heaolu jaoks tulemusi tuua.

Järgmised sammud algatuse menetlemises kuulutatakse Euroopa Komisjoni poolt välja 30. juunil.

Nähtamatud Loomad tervitab soojalt Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni samme, et lõpetada puurispidamine loomakasvatuses. "Oleme viimased aastad tegutsenud intensiivselt kanade puurispidamise lõpetamise nimel Eestis ja olgugi, et oleme saavutanud olulisi tulemusi, on tööd veel väga palju, sest 82% Eestis kasvatatavatest munakanades peetakse traatpuuris, kus ühe linnu kohta on ca A4 jagu ruumi. ELi-ülene direktiiv päästaks liikmesriikides üle 300 000 miljoni looma halbadest elutingimustest," kommenteeris Nähtamatute Loomade president Kristina Mering.