„Politseile tänase seisuga antud juhtumi kohta avaldust tehtud ei ole, ent koduloomadega seotud väärkohtlemisest tasub alati meile teada anda, kas või teavitada enda piirkonnapolitseinikku taolisest juhtumist.

Loomade väärkohtlemisega seoses alustame igal aastal kümneid menetlusi. Asjaoludest olenevalt saab alustada nii väär- kui ka kriminaalmenetlust. Igat juhtumit hinnatakse eraldi ning otsustatakse, kas esmase info pinnalt võib juhtunu olla kuritegu. Juhul kui kuriteotunnuseid ei tuvastata, on võimalik alustada väärteomenetlust ning hilisemalt uute asjaolude või kuriteotunnuste ilmnemisel väärteomenetlus lõpetada ja alustada uurimist kriminaalmenetluses.

Tallinna linnas tegeleb koerte ja nendega tekkivate probleemide lahendamisega lisaks meile ka munitsipaalpolitsei. On juhtumeid, mis meieni ei jõuagi ning mis leiavad lahenduse loomakaitsjate, mupo ja veterinaarameti koostöös. Raskemate juhtumite korral kaasatakse üldiselt ka politsei, juhul kui meile juhtunust esimesena teada ei antud.

Väärkoheldud loomade märkamisel on suur roll kogukonnal, nii naabritel kui ka juhuslikel inimestel, kes satuvad juhtumit pealt nägema või olema tunnistajaks looma halvale seisundile. Sellest tuleks viivitamatult teatada hädaabinumbril 112. Nii saab politsei koheselt reageerida ja on suurem tõenäosus teo toimepanija koheselt tuvastada.

Kahjuks on juhtumeid, kus looma suhtes julma teo toime pannud inimest ei õnnestu tuvastada. Näiteks sarnaste mürgitusjuhtumite või metsa kilekotis jäetud piinatud loomade puhul ei pruugi olla pealtnägijaid ning jälgi toimepanijast, mistõttu ei õnnestu kahtlustatavat ka tuvastada ja juhtum jääb lahenduseta.

Looma suhtes lubamatu teo ja looma julma kohtlemise või looma ohtu seadmise eest on ette nähtud erinevate seaduste alusel karistused, mis olenevad konkreetsest juhtumist."

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid