Väide, et "noorpaar ei ilmutanud kassi vastu enam mingit huvi" on vale. Dior saadi kätte 25.01.2021. Nii 23.01.2021 kui ka 24.01.2021 helistasin Pesaleidja MTÜ infotelefonile, et uurida kas põgenenud kass on kätte saadud ja kas ma saaksin midagi teha, et aidata. Mulle vastas kassi loovutanud ja Diori püügiga tegelev vabatahtlik. Vabatahtlik informeeris, et kassi on nähtud, kuid püügipuuri pole ta veel läinud ning et hetkel polegi muud teha, kui oodata, et kass puuri läheks.

Mu elukaaslane tagastas Diori passi tähitud kirjana varjupaiga aadressile. Teavitasin tähitud kirja saatmisest MTÜd e-kirja teel. MTÜ vabatahtlikud ega juhatuse liikmed kirja vastu ei võtnud ning see tagastati saatjale 30 päeva pärast. Tagastatud kiri on siiani avamata.

25.01.2021 teavitas Pesaleidja MTÜ vabatahtlik, et Dior on kinni püütud ning ootab koju viimist. Samal päeval saatsin kirja MTÜle, kus põhjendasin, miks teise kassi võtmine ei tulnud selles olukorras enam kõne alla: „Hetkel ei pea ma võimalikuks kodu pakkumist teisele kassile, kelle tervislikus seisundis ei saa ma kindel olla kuna olen kaotanud usalduse teie organisatsiooni vastu".

MTÜ vabatahtlik loovutas meile tema endi sõnul kaks tervet kassi, kelle suhu ta vaatas ja tema meelest oli kõik korras. Kuidas oleksin saanud usaldada vabatahtliku poolt läbi viidud Diori tervislikku kontrolli, kui temal jäi märkamata Ashy suus olev tugev põletik, hambakivi ning verine ja mädane ila?

Siinkohal pean ka märkima, et 02.02.2021 esitasin Põllumajandus- ja Toiduametile kaebuse Pesaleidja MTÜ vastu. 24.03.2021 tegi Põllumajandus- ja Toiduamet MTÜle kolm ettekirjutust ning avalikustas järelevalve tulemused. Järelevalvest selgus, et Ashy viimane tervisekontroll toimus 10 kuud tagasi. Väljavõte ettekirjutusest: „Pesaleidja MTÜ jättis kassi abitusse seisundisse, sest ei tuvastanud kassi terviseprobleemi õigeaegselt ja kassi hambaid ei ravitud. Vastavalt loomakaitseseaduse § 31 lõikele 1 peavad loomapidajal olema looma tervise ja heaolu tagamiseks vajalikud teadmised looma anatoomiast ja füsioloogiast, loomaliigile omastest käitumisharjumustest ning loomakaitsenõuetest. Pesaleidja MTÜ-s hoolitsevad kasside eest ja kontrollivad kasside tervist ja heaolu vabatahtlikud töötajad ning pole teada, kas neil vabatahtlikel töötajatel on looma tervise ja heaolu tagamiseks vajalikud teadmised olemas."

Mitte kordagi ei pakkunud Pesaleidja MTÜ esindajad välja võimalust teostada operatsioon MTÜ koostöökliinikus. Loovutuslepingu punkt 3 alusel olen kohustatud MTÜ koostööpartnerit Miki loomakliinikut kasutama juhul, kui loovutatud kass pole steriliseeritud/kastreeritud. Mina pöördusin veterinaari poole suuõõne probleemiga ning seega polnud ma kohustatud jätkama ravi koostööpartneri kliinikus. Seda enam, et Miki Loomakliinikus puudub hambaröntgeni tegemise võimalus, mis on sellises ulatuses suuõõne patoloogiate diagnoosimiseks ja ravi planeerimiseks hädavajalik.

Pöördudes Miki Loomakliiniku poole, et uurida hambaröntgeni olemasolu kohta, soovitati mul kasutada Tallinna Loomakliinikut, sest sellisel määral generaliseerunud ja tõsised suuõõne ning hammaste kahjustused vajavad lemmikooma hambaravile spetsialiseerunud loomaarsti teenuseid. Samuti kinnitas MTÜ esindaja e-kirja teel, et „Miki loomakliinikut mainisin, et oleksite kursis, et me ei pea hammaste probleemidega kiisude koju saatmist tavapäraseks. Kliliniku vahetamine pole vajalik."

26.01.2021 edastasin MTÜle esimese kolme visiidi raviarved ning 30.01.2021 hambaprotseduuride raviarved. Külastasin loomakliinikut peale esmast visiiti (24.01.2021) kahel järjestikusel päeval, kuna kassile oli vajalik igapäevane valuvaigistite manustamine. Taolises seisukorras suuga söömine ilma valuvaigistiteta oleks kassile olnud liiga valulik. Samuti ei ole looma suhtes õige manustada suukaudseid ravimeid, kui tema suu oli valuline ja igasugune menetlus tegi selle hullemaks. Siinkohal on oluline uuesti märkida, et MTÜ hoole all ei teadnud keegi kassi suuõõne olukorrast, mistõttu võib eeldada, et kass kannatas igal söögikorral valu.

Hagi esitamine Pesaleidja MTÜ vastu ei saanud olla nende jaoks ehmatav. 26.01.2021 kirjutas Pesaleidja MTÜ esindaja: „Meil on siiralt kahju, et saite nii ebameeldiva kogemuse osaliseks. Vabandan ning tasume Ashy raviarve täiestulatuses, kuna suus olev olukord kindlasti korras ei ole, seda on silmaga näha. ...,"). Pärast raviarvete esitamist otsustati aga lubadusest tagasi astuda.

25.02.2021 andsin Pesaleidja MTÜle teada, et kui järgneva seitsme päeva jooksul raviarveid ei hüvitata, olen sunnitud pöörduma vastava nõudega kohtusse, kus kaasnevad täiendavad kulud. Kirjavahetuses MTÜga olid korduvad arutelud raviarvete tasumise osas, kuid mitte kordagi ei pakkunud MTÜ esindaja välja raviarvete osalist hüvitamist. Selle asemel otsustati teha minu suunas väga isiklikke rünnakuid ning nõuti kassi tagastamist. .Arvestades minu suunas tehtud isiklikke rünnakuid ja kassi seisundit, siis kassi tagastamine varjupaika, kus kassi heaolu ei olnud tagatud, oli minu jaoks välistatud.

MTÜ juriidilise esindaja poolt tehtud kompromissiettepanekud ei osutunud minu jaoks sobivaks. Lisaks raviarvete tasumisele pidin tasuma ka menetluskulud ning riigilõivu, mistõttu osaline raviarvete hüvitamine ei olnud enam piisav. Taoline ettepanek oleks olnud teretulnud enne hagi esitamist.

Karmel Ritson on saatnud toimetusele kogu loo kronoloogilise käigu, väljavõtted vestlustest ning kassi tervislikku seisukorda dokumenteerivad fotod.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid