„Lemmikloomaregistri pidamise ülesanne tuleneb eeskätt loomatauditõrje seadusest, kuid Tallinna registri oluliseks eesmärgiks on koguda ka teavet linnas peetavate lemmikloomade kohta ja hõlbustada kaotsi läinud lemmiku tagastamist omanikule," selgitas abilinnapea Kalle Klandorf ning lisas: „Kui Tallinna koerte ja kasside pidamise eeskirja järgi tuleb registrisse kanda üksnes koerad ja kassid, siis uue Tallinna lemmikloomaregistri põhimääruse kohaselt kogutakse andmeid ka teiste lemmikloomade kohta. Ühelt poolt saame ülevaate linnas peetavatest lemmikloomadest, kuid teisalt annab see kindlasti loomasõpradele lootust, et ära kadunud loom taas koju jõuab."

Praegune Tallinna koerteregister nimetatakse ümber Tallinna lemmikloomaregistriks. Uuenenud registrisse on lisatud ka varjupaiga moodul, et pidada arvestust ka varjupaika jõudnud loomade ning neile tehtud protseduuride üle, samuti jälgida loomade liikumist ja koguda statistilisi andmeid.

Lemmikloom on seaduse mõistes inimese isiklikuks meelelahutuseks või seltsiks peetav või sellel eesmärgil pidamiseks mõeldud loom. Määruses käsitatakse lemmikloomana ka eriülesannete täitmiseks treenitud looma, keda kasutavad näiteks nägemispuudega inimesed või politsei- ja piirivalveamet.

Lemmiklooma kiipimise järel saab lisada looma andmed registrisse. Omanik võib seda teha kas ise (logides sisse riigi autentimisteenust kasutades) või esitada eeltäidetud ankeedi volitatud töötlejale, kes sisestab andmed registrisse seitsme tööpäeva jooksul.

Maikuu 2021 seisuga on registrisse kantud 64 185 lemmiklooma. Registrist saab kiibi järgi otsida lemmiklooma andmeid, looma omanikul on võimalik muuta oma kontaktandmeid ja anda teada looma maise teekonna lõppemisest. Õigustatud isikutel (Tallinna munitsipaalpolitsei amet, põllumajandus- ja toiduamet, liitunud veterinaararstid, varjupaik) on võimalik lemmikloomade ja nende omanike andmeid vaadata.

Uus Tallinna lemmikloomaregistri põhimäärus jõustub esimesel võimalusel. Lemmikloomaregistri varasem põhimäärus on kehtestatud Tallinna Linnavalitsuse 30. märtsi 2010 määrusena nr 30 „Tallinna linna koerteregistri põhimäärus", mis muutub käesoleva määruse jõustumisel kehtetuks.

Lemmikloomaregistri arendamise, hooldamise ja pidamise kulud kaetakse Tallinna linna eelarvest.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid